مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي خون « دوره 3، شماره 5

 1. شيوع هپاتيت B، C و HIV بر حسب خصوصيات دموگرافيك آن‌ها در اهداكنندگان خون شيراز از سال 1381 تا 1385
  ليلا كسراييان، سيداردشير تراب جهرمي
 2. بررسي وجود DNA ويروس هپاتيت B در پلاسماي حاصل از واحدهاي خون اهداكنندگان HBsAg منفي و anti-HBc مثبت استان تهران با استفاده از PCR
  صديقه اميني كافي‌آباد، علي طالبيان، مينا مقتدايي، فهيمه رنجبر كرماني، فرشته فردوسيان، شهرام سميعي، افسانه تقي‌نيا، مريم سبحاني، زهرا عطايي، مهناز كواري، زهرا پاز
 3. شيوع TTV در اهداكنندگان خون اهواز با استفاده از Semi-nested PCR
  محمدعلي جلالي‌فر، طاهره زنديه، سيد جلال امام، حميد گله‌داري، علي‌اكبر پورفتح‌اله، مهناز بابا احمدي
 4. تاثير ارسال كارت يادآور اهداي خون در بازگشت مجدد اهداكنندگان بار اول اصفهان
  زهره‌ مسائلي، محمدرضا جابري، محمد مهدي حريري
 5. رضايتمندي اهداكنندگان خون از سازمان انتقال خون ايران
  محمد كاخكي، حسن امامي، آرزو اودي، فاطمه رجب‌پور نيكنام، امير مجدالدين جوانبخت
 6. شيوع فشار خون بالا در داوطلبين اهداي خون سازمان انتقال خون سنندج و عوامل مرتبط با آن در سال 1384
  وحيد يوسفي‌نژاد، شعله شاه غيبي، معصومه عربزاده، معصومه سوري، نازيلا درويشي
 7. تاثير استفاده از باركد در جلب اعتماد معاف شدگان از اهداي خون در پاسخگويي به سؤالات با نگاه ويژه به HIV
  فرهاد رازجو، مريم زادسر، مصطفي يحيي‌پور
 8. فراواني آنتي‌بادي‌هاي ضد سيتومگالوويروس در اهداكنندگان خون اروميه
  ساسان حجازي، افسانه ملا عباس‌زاده، محمد كرمي ‌يار

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *