مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه اصول بهداشت رواني « دوره 8، شماره 29-30

 1. مقايسه آسيب شناسي رواني دانشجويان پزشكي در دوره كارورزي با دانشجويان هم مقطع غير پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 1383
  علي طلايي، محمد رضا فياضي بردبار، نغمه مخبر، سيدكاوه حجت
 2. Psycho pathology, Medical Student, Mashhad / SCL-25
  فرناز رحماني، نعيمه سيد فاطمي، مهين برادران رضايي، كامران صداقت
 3. همه‌گيرشناسي‌ مصرف‌ دخانيات‌ و ارتباط‌ آن‌ با برخي‌ فاكتورهاي دموگرافيك‌ در يك‌ منطقه‌ روستايي‌ كرمان
  حسن‌ ضياءالديني، محمدرضا ضياءالديني
 4. مطالعه اپيدميولوژي موارد خودسوزي موفق پذيرش شده در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (سال 1383)
  عليرضا احمدي، شهريار جانبازي، زهرا لقايي، عباس احمدي، عمران داوري نژاد، محمد باقر حيدري
 5. بررسي مقايسه اي پاسخ هاي مقابله اي و رويدادهاي مهم زندگي در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونري
  ابراهيم عبداللهيان، نغمه مخبر، زيبا كفايي رضوي
 6. بررسي ميزان نشانه هاي افسردگي نوجوانان و ارتباط آن با رضايت زناشويي مادران آنان در شهرستان تويسركان در سال 1383.
  معصومه ملاباقري، شمس الملوك جلال منش، حجت زراعتي
 7. بررسي رابطه رفتارهاي مديريت زمان و استرس شغلي در سرپرستاران بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
  هايده هاشمي زاده
 8. مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و سلامت روان دانش آموزان دبيرستان هاي تيزهوشان و دبيرستان هاي عادي
  حسن حق شناس، امير رضا چمني، علي فيروزآبادي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *