مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه اصول بهداشت رواني « دوره 7، شماره 25-26

 1. افسردگي در بيماران مبتلا به ويتيليگو
  مسعود ملكي، زري جاويدي، بيتا كيافر، وحيد سعادتيان، علي اكبر صارمي
 2. بررسي عوامل مؤثر بر انگيزه خدمتي كاركنان اجرايي استان همدان
  سيد محمد مهدي هزاوه يي، علي صمدي
 3. بررسي ميزان اعتياد به اينترنت در استفاده كنندگان از كافي نت هاي شهر لار
  فاطمه ويزشفر
 4. آيا در بيماراني كه با شكايت اصلي افسردگي مراجعه مي كنند الگوي علائم با توجه به فصل متفاوت است؟
  علي طلايي، محمد رضا فياضي بردبار، علي اكبر ثمري، حميدرضا ارشدي، الهام سالاري، ميترا سادات فرقاني
 5. بررسي فراواني نسبي افسردگي واضطراب در م بتلايان به سردرد هاي ميگرني وتنشي و مقايسه آنها در افراد فاقد سردرد
  احمد چيت ساز، عباس قرباني
 6. مطالعه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر استرس خانوادگي و پذيرش اجتماعي
  علي اكبرثمري، احمد لعلي فاز
 7. ميزان نشاط و ارتباط آن با اعتماد به نفس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان
  علي فرهادي، فرزانه جواهري، يزدانبخش غلامي، پريوش فرهادي
 8. بررسي مشكلات و ميزان تمايل خانواده جهت پذيرش و نگهداري بيماران رواني در منزل پس از ترخيص از بيمارستان هاي روان پزشكي شهرستان مشهد
  نوشين پيمان، منيژه بهرامي، يوسف ستايش، محمد واحديان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *