مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه اصول بهداشت رواني « دوره 6، شماره 19-20

 1. بررسي شيوع اختلالات روان پزشكي در شهرستان ارسنجان
  محمد مهدي حسن شاهي، محمد علي گودرزي، سيد احمد ميرجعفري، رابرت فرنام
 2. هيجان ابرازشده و جنسيت
  شهرام دهقاني
 3. بررسي سلامت رواني دانش آموزان سوم راهنمايي شهر ساري در سال 79-80
  سيد حمزه حسيني، سيد ابراهيم موسوي، حسين رضازاده
 4. بررسي تاثير گروه درماني برميزان اضطراب مبتلايان به سكته قلبي بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درسال 1381
  فرزانه شيخ الاسلامي
 5. تحليل اطلاعات در مطالعات كيفي
  عليرضا ظهور، حسين كريمي مونقي
 6. بررسي نقش سيگار و در معرض دود سيگار بودن در بروز سكته مغزي در افراد مبتلا به بالا بودن فشار خون شرياني
  محمد زارع، وحيد شايگان نژاد
 7. بررسي ارتباط افزايش سن پدران و بروز اسكيزوفرني در فرزندان
  علي منطقي، عليرضا ضيايي، اشكان يوسفي
 8. بررسي ارزيابي و مقايسه تظاهرات گوناگون افسردگي در زنان و مردان مراجعه كننده به درمانگاه روان شناسي دانشكدة علوم تربيتي مشهد در شش ماهه اول سال 1382
  سيد محمود طباطبايي، حميد رضا ارشدي، سارا رجبي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *