مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 64، شماره 6

 1. ريز RNA: كوچك اما راهبردي و پر رمز و راز (مقاله مروري)
  محمدرضا نوري دلويي، احسان الوندي
 2. كاربري پروتيين هاي جديد در ساخت واكسن استافيلوكوكوس اورئوس
  محمدرضا پورمند، سايمون فوستر
 3. بررسي اثر دوزهاي متفاوت هيالورونان بر مورفولوژي، موتيليتي، ويتاليتي و ميزان لقاح اسپرم هاي موش سوري
  سيروس صيادي، محمد اكبري، عليقلي سبحاني، فريد ابوالحسني، نسرين تك زارع، پريچهر پاسبخش
 4. پيشگيري از نوروپاتي ديابتي با سولفات منيزيم خوراكي در موش صحرايي
  منصور كشاورز، پريسا حسنين، محسن پرويز، مرضيه منصوري، نپتون سلطاني، ناصر ميرزاي
 5. ميزان پراكسيداسيون چربي به دنبال انسداد شريان مزانتريك فوقاني در روده رت
  پريچهر پاس بخش، سارا سعيد نيا، فريد ابوالحسني، محمد نوري موگهي، محمود مافي، كبري مهران نيا، عليقلي سبحاني
 6. مقايسه نتايج دو روش جراحي در واژينوپلاستي
  زينت قنبري، مژگان دهاقين، مرضيه غفارنژاد، طاهره افتخار، منصور داديار
 7. استفاده از كاشت اكتاكلسيم فسفات(OCP) جهت ترميم ضايعات استخوان هاي دراز در موش صحرائي
  فريدون سرگلزائي اول، محمد رضا عرب، شيراحمد ساراني، عظيم هدايت پور
 8. تغييرات ميزان مصرف مواد اپيوئيدي و عوامل مؤثر بر آن در بازماندگان زلزله بم هشت ماه پس از زلزله
  آفرين رحيمي موقر، علي فرهوديان، رضا راد گودرزي، ونداد شريفي، مسعود يونسيان، محمدرضا محمدي
 9. عوارض مكانيكي و عفوني كاتترهاي دياليز صفاقي در بخش هاي جراحي بيمارستان امام خميني: بررسي هفت ساله
  امير كشوري، محبوب لسان پزشكي، مسعود يونسيان
 10. ارتباط ميكروآلبومينوري با هيپرتانسيون و ديابت در بيماران با ضايعات قلبي- عروقي
  سيده مليحه صفوي، محمد رهباني، فريده فرزانفر
 11. بررسي ارتباط رفلكس هاي تغذيه اي و چگونگي توليد همخوانهاي زبان فارسي در كودكان فلج مغزي اسپاستيك10-5 ساله
  محمد رضا هاديان، هوشنگ دادگر، زهرا سليماني، محمد رحيم شاهبداغي، شهره جلائي
 12. مقايسه اثربخشي و عوارض سيناريزين با سديم والپروات در كنترل سردرد ميگرني افراد 20 تا50 ساله، بيمارستان سينا سال 83-1382
  منصوره تقاء، مسعود رحمت جيرده، كيافر نيل آوري، حسين اشرفيان، سوده رازقي جهرمي
 13. دو مورد Percutaneous Dilatational Tracheostomy و مقايسه آن با روش جراحي در بيمارستان امام خميني(ره) تهران(گزارش موردي)
  كسري كرونديان، افشين جعفرزاده، اصغر حاجي پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *