مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان « دوره 5، شماره 3

 1. مقايسه اثر درماني پردنيزولون و آسيكلووير به تنهايي و توأمان در مبتلايان به فلج‌بلز
  احمد چيت‌ساز، فرشته اشتري، علي مهرابي كوشكي
 2. بررسي وضعيت گيرنده‌هاي استروژن و پرولاكتين در سرطان پستان
  مجيد سيرتي‌ثابت ، فاطمه كرمي‌تهراني
 3. بررسي اثر عصاره زعفران(Crocus sativus) بر كسب و بيان ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مورفين در موش‌هاي كوچك آزمايشگاهي
  مينا مبشر، هدايت صحرايي، بهنام صادقي‌راد، محمد كمالي‌نژاد، جمال شمس
 4. بررسي وضعيت الگوي وراثتي نابينايي در نابينايان تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان يزد
  محمدرضا بشارتي، سيدمهدي كلانتر، محمدحسن شيخها، سيدمحمد سيدحسني
 5. روش ارجح زايمان و عوامل مؤثر بر آن، از ديدگاه زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني و كلينيك‌هاي خصوصي شهر رفسنجان
  طيبه نگاهبان، علي انصاري جابري، مجيد كاظمي
 6. ارتباط بين جنسيت نوزادان متولد شده با روزه‌داري مادران در مرحله فوليكولي آخرين دوره قاعدگي
  سيد منصور ملكوتي، زهرا ده‌بوره، مهندس خسرو ماني‌كاشاني، بهنام حشمتيان
 7. فراواني ديابت بارداري و برخي عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه‌كننده به درمانگاه‌هاي زنان و زايمان بيمارستان‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شهر تهران طي سال‌هاي 80-1379
  فروزان آتش‌زاده‌شوريده
 8. مطالعه اثر انواع مختلف عسل بر رشد سويه استاندارد سودوموناس آئروژينوزا در شرايط برون‌تني
  محمود صفاري، محسن تقي‌زاده، محمد پوربابايي
 9. بررسي راديوگرافي ريه در بيماران مبتلا به سل
  جمشيد آيت‌اللهي
 10. ارتباط تعادل با استقلال در فعاليت‌هاي روزمره زندگي بيماران سكته مغزي مراجعه كننده به مراكز كاردرماني تهران در سال1381
  ملاحت اكبرفهيمي، حسين كريمي، ثريا رحيم‌زاده رهبر، حسن عشايري، سقراط فقيه‌زاده
 11. فراواني سوانح در كودكان زير 15 سال مراجعه كننده به اورژانس مركز آموزشي درماني حضرت علي‌ابن‌ابيطالب (ع) رفسنجان در سال 79-1378
  حسن خدادادي، محمد اسدپور، شهناز زهره كرماني، علي راوري
 12. بررسي و مقايسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر دانشگاه‌هاي زنجان با تأكيد بر نقش تربيت بدني و ورزش
  احمد رحماني، محمد پور رنجبر، طيبه بخشي‌نيا

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *