مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان « دوره 4، شماره 4-A

 1. اثر انجماد شيشه‌اي بر بقاي پس از انجماد و ناهنجاري‌هاي كروموزومي جنين‌هاي هشت سلولي موش سفيدآزمايشگاهي
  حسين مزداراني، شبنم زرعي مرادي
 2. مكانيسم اثر ضدميكروبي عصاره متانولي مورد سبز بر روي باكتري E.coli K12 HB101
  احمد غلامحسينيان، محمدرضا شكيبايي، زهره جمالي
 3. فراواني برخي عوامل مؤثر بر نتايج احياء قلبي ريوي در بيمارستان امام خميني دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1382
  ليلي بريم‌نژاد، مرجان رسولي، ولي بريم‌نژاد، سوسن سميعي
 4. بررسي وقوع آنگاژمان سر جنين در شروع فاز فعال با نتايج زايمان در زنان نخست‌زا
  زهرا عباس‌پور، فرشته سبزه‌زاري، پوراندخت افشاري
 5. بررسي 6 ماهه مصدومين مبتلا به تروماي قفسه سينه مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني حضرت علي‌ابن‌ابيطالب(ع) در سال 1379
  مجيد رضايي‌نسب، فرهاد ايرانمنش، مهديه برومند‌ثاني
 6. مقايسة‌آثار سرما و گرما بر روي آستانه‌هاي تحريكي پايه در افراد سالم
  رزيتا هدايتي، مهيار صلواتي، پونه قديري
 7. رزيابي حافظه بيماران افسرده اساسي بستري شده در بخش روان‌پزشكي مركز آموزشي – درماني مرادي رفسنجان قبل و بعد ازتشنج درماني الكتريكي در سال 1382
  عزت ا…خالقي، محمد ناظر، محمدرضا ميرزابيگي، احمدرضا صيادي اناري، بهناز عبدالهي، احمد شباني‌زاده
 8. مطالعه آزمايشگاهي ريزنشت آپيكالي سه ماده MTA تيره، MTA سفيد و سمان پرتلند
  محمدحسن ضرابي، مريم بيدار، جميله قدوسي، محبوبه شريفي
 9. عوامل مرتبط با اختلال خواب در بيماران بستري بخش‌هاي داخلي و جراحي مركز آموزشي درماني حضرت علي‌ابن‌ابيطالب (ع) دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان (1382)
  مجيد كاظمي، غلامرضا رفيعي، علي انصاري
 10. تأثير ماساژ، سرما و ورزش هوازي كاهنده در كاهش علايم ناشي از سندرم درد عضلاني با شروع تأخيري
  عباس رحيمي