مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » (Cell Journal (Yakhteh « دوره 8، شماره 4

 1. ارزيابي تكوين جنين هاي قبل از لانه‌گزيني موش نژاد NMRI در محيط هاي كشت مختلف
  عبدالحسين شاهوردي، منصوره موحدين، مجتبي رضازاده ولوجردي، سعيد كاظمي آشتياني
 2. مقايسه اثر حفاظتي واكسيناسيون مايكوباكتريوم بويس (BCG) به روش مخاطي و زيرجلدي عليه عفونت ليشمانيا ماژور در موش حساس BALB/c
  سارا صعودي، احمد زواران حسيني، سيما رافتي، رضا هاشمي فشاركي، كسري اسماعيل‌نيا، سيد محمود هاشمي
 3. بررسي تجويز مزمن عصاره بابونه بر بيان c-fos هنگام قطع مصرف مورفين
  مهناز كسمتي، حميد گله داري، آذر مساح
 4. تاثير ليستريا مونوسايتوژنز بر ايمونوتراپي مدل تجربي سرطان با سلول‌هاي دندريتيك
  معصومه معتمدي، سمانه عرب، نعمت‌ا… خوانساري، سيدمحمد موذني، محمد وجگاني، عبدالحسين كيهاني، زهرا غفلتي، طاهره ابوفاضلي، جمشيد حاجتي، جمشيد حاجتي
 5. بررسي اثر مهاري كال پروتكتين انساني بر تكثير رده سلولي سرطان معده انسان (AGS) در شرايط آزمايشگاهي
  محمدعلي شكرگذار، حكيمه زالي، مصطفي رضايي طاويراني
 6. نقش فيزيولوژيك پينوپودها (گنبدهاي رحمي) در انسان
  مريم كبيرسلماني، حسين نيكزاد، ميتسوتوشي ايواشيتا
 7. ايمني زايي سلول‌هاي بنيادي
  لاله خدادادي، حسين بهاروند
 8. كنترل كيفي در بانك‌هاي سلولي
  زيبا قاسمي، نريمان مصفا

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *