مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل « دوره 6، شماره 2

 1. مطالعه تطبيقي گنجينه واژگان، ادراك، حافظه و ميزان يادآوري در كودكان مبتلا به اسكيزوفرني، آسيب مغزي و اختلال سلوك
  عباس ابوالقاسمي، آذر كيامرثي
 2. ميزان شيوع باكتريوري بدون علامت در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي بابل، 1380
  غلامحسين اتحاد، علي حسين خاني، الياس هاشمي
 3. عوامل خطر سرطان مري و ارتباط آن با مكان هاي مختلف آناتوميك مري در درمانگاه گوارش ارس اردبيل
  احد اعظمي، عباس يزدان بد، ناطق عباسقليزاده، يگانه صادقي
 4. مقايسه اقدامات انجام شده با دستورالعمل توصيه شده در تب و تشنج ساده بار اول
  نادر پاشاپور، علي آقايار ماكوئي، وحيد شيخي
 5. حساسيت و اختصاصي بودن آريتمي هاي ريپرفيوژن در پيش گويي عملكرد بطن چپ در بيماران با سكته قلبي قدامي
  حسين دوستكامي، سيد هاشم سزاوار، فيروز اماني، عاطفه شادمان
 6. ميزان موفقيت روش IUI در مراجعين به مركز IVF بيمارستان شهيد مطهري اروميه، 1380
  مهزاد مهرزاد صدقياني، هاله آيت الهي، فريبا نانبخش، آتوسا مجاهديه
 7. بررسي غلظت پراكسيدهاي ليپيدي سرم به عنوان عامل خطر بيماري هاي عروق كرونري در مردان
  رضا علي پناه مقدم، محمد رهباني نوبر
 8. تاثير پيگيري بر ميزان كنترل فشارخون در بيماران مبتلا به پرفشاري خون
  محمد علي محمدي،‌ بهروز دادخواه، سيد هاشم سزاوار، ناصر مظفري
 9. همخواني نتايج داپلر ترانس كرانيال و داپلكس كاروتيد
  مهدي فرهودي، محمد كاظم طرزمني، خندان قنادي امامي
 10. بررسي ضايعات پوستي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه پوست و ديابت بيمارستان سيناي تبريز
  فريده گلفروشان، عفت خدائياني، شهلا بابائي نژاد، دلارا لاغوثي
 11. شيوع كريپتوسپوريديوم دركودكان مبتلا به گاستروآنتريت بستري در بيمارستان هاي اردبيل
  بهنام محمدي قلعه بين، اسماعيل فلاح، محمد اصغر زاده، عبدالحسن كاظمي، احمد درياني، فيروز اماني، سعيده اماني، مينا آقازاده، رسول عبداللهي، روح ا… عرب
 12. ميزان مالون دي آلدئيد پلاسما و فعاليت آنزيم آنتي اكسيدان گلبول قرمز در بيماران ديابتي نوع II
  عبدالجلال مرجاني
 13. ارتباط صفات شخصيتي، استرس و مهارت هاي مقابله با استرس و سيستم ايمني هومورال بدن در پرستاران
  محمد نريماني، يوسف خنيا، عباس ابوالقاسمي، مسعود گنجي، جعفر مجيدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *