مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل « دوره 2، شماره 7

 1. بررسي ارتباط سقط با خطر سرطان پستان در زنان ساكن مشهد: يك مطالعه مورد شاهدي
  نيره اميني ثاني، سيد مرتضي شمشيرگران، فرناز اهدايي وند، افروز مردي
 2. تاثير محل نصب پوستر بهداشتي برآگاهي مراجعين به مركز بهداشتي درماني شهيد قنادي امامي اردبيل، 1381
  يوسف حميدزاده اربابي، فيروز اماني، عبداله مهدوي، محمد حسين دهقان، افروز مردي
 3. بررسي عوامل خطر عمده استروك ايسكميك در زنان، 1381
  داريوش سوادي اسكوئي، نيره اميني ثاني، مازيار هاشميلر
 4. ميزان اعتماد به نفس و برخي عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهر سمنان، 1379
  محمدباقر صابري زفرقندي، راهب قرباني، حميدرضا حافظي، مهران مهدوي
 5. بررسي‌ تاثير آموزش تنظيم خانواده از طريق مطالعه‌ ‌جزوه‌ آموزشي‌ بر ميزان آگاهي زنان شهر اردبيل
  ناطق‌ عباسقلي‌ زاده، منوچهر براك، مهرداد ميرزارحيمي، اسماعيل‌ ولي‌زاده‌ حقي‌
 6. ارزيابـي وضعيت مصرف صبحـانه در دختران دانـش آموز شهر اردبيل، 79-1378
  علي نعمتي، محسن سقا، حجت ا.. نوزاد چروده، محمد حسين دهقان
 7. مقاومت دارويي در سويه‌هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس جدا شده از بيماران مبتلا به سل در مشهد
  محمد حسن نمايي، محمد ناظم، علي صادقيان، محبوبه نادري نسب

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *