مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام « دوره 13، شماره 1

 1. ارزيابي و مقايسه آنتي ژنهاي مايع و پروتواسكولكس كيست هيداتيد حيوانات مختلف و انسان به روش الكتروفورز در ژل پلي اكريل آميد و وسترن بلاتينگ
  عبدالله رفيعي، محمد لرگرد دزفولي نژاد، اسد ميرزايي
 2. تاثير آموزش مهارتهاي زندگي در زمينه پيشگيري از اقدام به خودكشي در زنان شهرستان اردل
  رضا خديوي، معصومه معزي، مصطفي شاكري، محمدتقي برجيان
 3. فراواني سندرم بينايي رايانه و برخــي عوامل مرتبط با آن در كاربران رايـانه‌هاي شخصــي در شهر همدان
  مرتضي سماواتي
 4. مقايسه زواياي بين مهره‌ها و انحناهاي كمري در افراد سالم و ارتباط آنها با كمردرد
  محمد آهي، محمدرضا نام آور، محمد بربرستاني
 5. ارزشيابي مقايسه اي سه نوع شامپو در درمان آلودگي به شپش سر در دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي همدان
  محمد ظهيرنيا، حشمت‌الله طاهرخاني، سيد جلال بسطامي
 6. نان و مشكلات بهداشتي آن در نانوايي‌هاي مناطق شهري استان ايلام، سال 83-82
  اسكندر غلامي پريزاد، علي عمارلوي، اسدالله جلالي گلوسنگ، راضي ناصري فر
 7. تشخيص ليزين اساسي در فعاليت كاتاليتيكي آنزيم فسفاتيدات فسفو هيدرولاز غشايي كبد موش صحرايي
  اسفنديار حيدريان، بهرام حقيقي
 8. بررسي وضعيت باليني و آزمايشگاهي بيماري كاوازاكي در بيمارستانهاي لقمان و مفيد تهران
  ساناز توسلي، فريبا فرنقي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *