مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام « دوره 13، شماره 3

 1. بررسي اثر ضد دردي عصاره آبي پياز گياه لاله واژگون در رت و مقايسه آن با مورفين
  سيد علي مرد، مريم شريفي، فتحي مقدم، نيلوفر نيسي
 2. بررسي مقايسه اي وضعيت زايماني در زنان پره اكلامپتيك و گروه كنترل در زنان مراجعه‌كننده به بيمارستان شهيد يحيي‌نژاد بابل 1380
  طاهره نظري، فلورا فريدوني
 3. بررسي مقايسه‌اي تكنيك‌هاي كاهش گرد و غبار منتشره از دستگاه سنگ سمباده
  حسين كاكويي
 4. بررسي ميزان شيوع سردرد عصبي در بيماران با اختلال انطباقي مراجعه‌كننده به مطب در سال 1378
  پيمان هاشميان
 5. تأثير تب بر نقش آلبومين سرم انساني در تأمين فشار اسمزي خون
  سيد محمد مهدوي، مهرناز مصطفوي، مصطفي رضايي طاويراني، كورش ساكي، سيد حسن مقدم‌نيا، صغري حسن‌پور، ليلا صالحي، بيژن رنجبر، يوسف پورخوشبخت
 6. بررسي ميزان بروز آسيب هاي ناشي از سرسوزن در واكسيناتورهاي شركت كننده در برنامه كشوري واكسيناسيون سرخك- سرخجه در استان فارس، 1382
  رامين شيرالي، پروين افسر كازروني، علي محمد قره چاهي
 7. بررسي منابع آلاينده حوزه ، آبريز سد مخزني ايلام
  مؤيد عوض پور، ميترا غلامي، حامد محمدي، زهره جوادي
 8. بررسي ارتباط نوع زايمان با اختلالات تنفسي نوزادان ترم متولد شده بيمارستآن‌هاي آموزشي دانشگاهي علوم پزشكي اهواز
  شهناز نجار، پوراندخت افشاري، نسرين سحرخيز