مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام « دوره 13، شماره 4

 1. بررسي تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي به كاركنان بهداشت در بهبود آگاهي وعملكرد مادران داراي كودك 12-4 ماهه درخصوص افت وزن
  غلامرضا شريفي راد، محمدحسين باقياني مقدم، شهين شادزي، فريبا محامد
 2. بررسي مقايسه اي تأثير استفاده از الكل و بتادين بعنوان ضدعفوني كننده محل رگ گيري برعوارض ناشي از كاتترهاي وريدي
  حميد تقي نژاد، مرضيه اسدي ذاكر، حامد تابش
 3. بررسي تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي و نگرش زنان باردار در زمينه سزارين
  مريم عميدي
 4. طريقه دست يابي سريع و آسان به غدد فوق كليوي جنيني انسان و موش در تحقيقات پزشكي
  محمد آهي، حسن مفيدپور
 5. بررسي ارتباط متغيرهاي تن‌سنجي با برخي خصوصيات سالمندان شهر اصفهان در سال 1383
  بهزاد مهكي، بهرام سليماني، اكبر حسن زاده، اسكندر غلامي پريزاد،
 6. بررسي عوامل موثر در باروري با روش تجزيه و تحليل مسيري در استان مازندران
  اكرم سليماني، محمود محمودي، عباس رحيمي
 7. بررسي ميزان آگاهي كادر درماني مراكز آموزشي درماني شهر كرمانشاه در مورد اهميت زمان ناشتا بودن بيماران قبل از عمل جراحي انتخابي
  خسرو فرهادي، محمود فخري، ناصر يگانه، غلامرضا عبدلي
 8. ميزان بروز و عوامل باكتريايي ايجاد كننده پنوموني هاي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان قائم (عج) مشهد
  كيارش قزويني، جواد قناعت، معصومه ملك جعفريان، نسرين ايراني، شايسته بوداقي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *