مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل « دوره 7، شماره 1

 1. تعيين الگوي پلاسميدي و مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از ناقلين بيني در بيماران دياليزي مركزآموزشي و درماني امام خميني تبريز
  تاج الدين اكبرزاده خياوي، محمد رضا نهايي، احمد رحمتي، محمد اصغرزاده، جاويد صادقي
 2. ارزيابي مقايسه اي نتايج راديو گرافي و سونوگرافي مفاصل هانش در 100 شيرخوار با يافته هاي باليني مشكوك به در رفتگي
  حسن اناري، فرهاد صالح‌زاده، رامين ميرمحمدي، سيمين منشاري
 3. بررسي ارتباط افزايش فشار خون با افزايش وزن مابين جلسات همودياليز در بيماران دياليزي مركز همودياليز بيمارستان بوعلي- اردبيل
  بهمن بشر دوست، عزيز الله اديب، زيبا فعال پور، مريم قوامي نشر
 4. خصوصيات باليني و آزمايشگاهي كودكان مبتلا به كالا آزار در استان اردبيل
  افشار تموك، فريدون آشنايي، ژوبين يگانه مقدم، مهدي چيني فروش، نيره اميني ثاني، شهرام حبيب زاده
 5. بررسي سابقه تماس با كلاميديا پنومونيه در ابتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد
  عدالت حسينيان، شهرام حبيب زاده، سعيد صادقيه اهري، اكبر مختار پور
 6. بررسي جنبه هاي همه گير شناسي و مقاومت آنتي بيوتيكي ويبريو كلرا، بيو تايپ التور سروتايپ اينابا در همه گيري تابستان سال 1384 در ايران
  محمد رهبر،‌ رقيه صبوريان، مهناز صارمي، محمد عباسي، حسين معصومي اصل، محمود سروش
 7. رابطه مصرف ميان وعده ها و نوشيدني هاي شيرين در ساعات حضور در مدرسه با ميزان پوسيدگي مولر اول دائمي
  سياوش سوادي اسكويي، پرنيان عليزاده اسكويي، نرمين محمدي، سودابه كيميايي، حسين وطن دوست
 8. اندازه گيري شاخص هاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني شهر اردبيل
  هادي صادقي، صالح روح اللهي
 9. مقايسه برموكريپتين داخل مهبلي و خوراكي از نظر ميزان عوارض جانبي و تداوم مصرف در زنان مراجعه كننده به كلينيك تخصصي زنان بيمارستان علوي
  فريبا كهنمويي اقدم، فيروزه اسدزاده منير، فيروز اماني
 10. بررسي تاثير داروي اسپيرنولاكتون بر ميزان هورمون هايLH، FSH، تستوسترون، دي هيدرو تستوسترون و اسپرماتوژنزدر موش صحرايي
  مختار مختاري، مهرداد شريعتي ، نازنين تدين
 11. مقايسه ميزان اثر بخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس (SIT) و دارو درماني در سردرد هاي تنشي مزمن
  پرويز مولوي، حسين محمدنيا، روح الله عرب، اكبر عطادخت
 12. بررسي ويژگي هاي شخصيتي و رضايت شغلي كاركنان دانشگاه هاي اردبيل
  محمدنريماني، مژگان خانبابازاده، سعيدفرزانه
 13. ارتباط برخي از شاخص هاي تن سنجي مادر و وزن هنگام تولد نوزاد در بيمارستان علوي اردبيل
  علي نعمتي، سهيلا رفاهي، منوچهر براك، منيژه جعفري، غلامحسين اتحاد
 14. الگوي مقاومت آنتي‏بيوتيكي و پلاسميدي سويه‏هاي پسودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از عفونت هاي بيماران بستري در مركز آموزشي و درماني سينا- تبريز
  محمدرضا نهايي، رضا بهلولي خياوي، محمد اصغرزاده، آلكا حسني، جاويد صادقي، محمد اكبري ديباور