مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد « دوره 30، شماره 3-4

 1. مقايسه فايل هاي چرخشي نيكل تيتانيوم با فايل هاي دستي نيكل تيتانيوم و استينلس استيل در پاكسازي كانال هاي داراي انحناء متوسط به وسيله ميكروسكوپ الكتروني
  محمدقاسم امين الضربيان، فاطمه حاجي موسي، محبوبه فيضيان فرد
 2. بررسي آزمايشگاهي وجود كانال دوم در ريشه ديستال مولرهاي اول و دوم فك پائين
  مريم بيدار، مهشيد شيخ نظامي، سعيد مرادي
 3. مقايسه اثرات دهان شويه كلرهگزيدين و پرسيكا برروي وضعيت پريودنشيوم بيماران ارتدنسي ثابت
  مريم پوستي، مهرداد رادور، شكوفه يعقوبي، روناك احمدي
 4. بررسي ارتباط درك زيبايي لبخند با شاخص هاي مرفومتريك آن در زنان داراي اكلوژن نرمال با و بدون سابقه ارتدنسي
  آرزو جهان بين، حسين پزشكي راد، حبيب ا… اسماعيلي، صديقه خوشدل
 5. بررسي دقت راديوگرافي بايت وينگ در سنجش تحليل استخوان بين دنداني در دندانهاي خلفي
  سينا حقاني فر، نيلوفر جنابيان، پويا تجلي
 6. اثرات بارگذاري فوري روي نسوج اطراف ايمپلنت در موفقيت درمان بيماران با پروتز ثابت خلفي متكي بر ايمپلنت
  محمدابراهيم رحماني، شهين رضائي ركني، داود جاذبي
 7. بررسي آزمايشگاهي نشت آپيكالي پس از آماده سازي كانال با كاربرد RC Prep
  مينا زارعي، محمود برزنوني، حبيب الله اسماعيلي
 8. بررسي ميزان اطلاع والدين از حضور دندان مولر اول دائمي و رابطه آن با سلامت اين دندان در كودكان 8-7 ساله مشهد (1384)
  طاهره زواشكياني، تكتم ميرزاخان
 9. بررسي آزمايشگاهي تاثير چهار روش ترميم مختلف برگپ پالپال ترميم هاي كلاس I كامپازيتي
  نسرين سرابي، فروزان رسولي
 10. بررسي پريودنشيوم در بيماران مبتلا به پاراپارزي اسپاستيك وابسته به HTLV1
  ناصر سرگلزائي، حميدرضا عرب
 11. مقايسه آزمايشگاهي تغيير رنگ ميناي دندانهاي شيري ناشي از مصرف سه نوع قطره آهن
  محبوبه شب زنده دار، عباس مكارم، حسين عرفايي، زهرا خشايارمنش، سعيدابراهيم زاده
 12. ارزيابي نسبت طلايي دندان‌هاي قدامي فك بالا در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي همدان در سال 1383
  مهدي شيرين زاد، بهنام احمدي
 13. بررسي اثر آب نمك ولرم در كاهش درد پس از نخ گذاري جهت قالب گيري در پروتز ثابت
  محمدرضا صابوني، سروش احمدي، حبيب الله اسماعيلي
 14. بررسي دفع ادراري فلورايد پس از استفاده از دهان شويه سديم فلورايد در كودكان 12-6 ساله
  بهجت الملوك عجمي، محمد حسن زاده خياط، مريم مهرابخاني، زهرا خشايارمنش
 15. بررسي اثرات خمير پانسمان پريودنتال همراه با هيدروكسيد كلسيم بر سلولهاي فيبروبلاست L929 در محيط آزمايشگاه (In-Vitro)
  حميد رضا عرب، جليل توكل افشاري، امير معين تقوي، ناصر سرگلزائي، اعظم بروگ
 16. بررسي استحكام شكست دندان هاي ترميم شده با سه نوع آنله همرنگ دندان
  علي اصغر علوي، سميه زاهدي
 17. بررسي آزمايشگاهي ثبات رنگ تارجيس به وسيله كالريمتر و مقايسه آن با پرسلن و كامپوزيت
  رضا گوهريان، جليل قنبرزاده، فوژان قربانيان فرد
 18. بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر بابل در ارتباط با سرطان دهان در سال 1383
  مينا مطلب نژاد، مريم هدايتي
 19. مقايسه الگوي رويشي دندانهاي مولر دوم دائمي در افراد داراي مال اكلوژن كلاس I،II وIII
  فرزين هروي، مريم قاسمي، معصومه شانظري
 20. مقايسه استحكام خمشي متيل متاكريلات تقويت شده با سيم فلزي يا با الياف شيشه
  مهرو وجداني، سيد محمد قوام الديني
 21. گزارش يك مورد سندروم نئوپلازي هاي متعدد اندوكرين نوع MEN2B) 2B)
  مريم اميرچقماقي، نوشين محتشم، پگاه مسنن مظفري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *