مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 12، شماره 2

 1. مقايسه عوامل مؤثر بر خواب از ديدگاه پرستاران و بيماران
  معصومه ذاكري‌مقدم، مرضيه شبان، انوشيروان كاظم‌نژاد، ليلا قدياني
 2. تأثير آموزش بر ميزان به‌كارگيري روش‌هاي غيردارويي كاهش درد زايمان
  مهرناز گرانمايه، افسر رضايي‏پور، حميد حقاني، الهام آخوندزاده
 3. بررسي دانش و نگرش پرستاران در زمينه تسكين درد در بيماران سرطاني
  نينا مميشي، فرحناز بهروزي‌شاد، محمدعلي محققي، زهرا افتخار، زهره شهابي
 4. مقايسه ميزان عزت نفس بيماران زن و مرد مبتلا به سرطان
  فاطمه نوغاني، زهرا منجمد، ناصر بحراني، ويدا قدرتي جابلو
 5. عوامل انگيزشي پرستاران در ارتباط با آموزش به بيمار
  محترم طلوعي، ناهيد دهقان‌نيري، سقراط فقيه‌زاده، افسانه صدوقي اصل
 6. سبك زندگي نوجوانان دختر در ارتباط با پيشگيري از پوكي استخوان
  زهرا راهنورد، ميترا ذوالفقاري، انوشيروان كاظم‏نژاد، ليلا زارعي
 7. سازگاري والدين كودكان مصروع نسبت به عوامل تنش‌زا
  ترانه تقوي لاريجاني، ناهيددخت شريفي، عباس مهران، شيما نظري
 8. موارد عقرب‏زدگي در شمال غربي استان خوزستان از ارديبهشت ماه 1381 تا دي ماه 1382
  حميد قادري، زهرا شريعتي، عليرضا قدوسي، محمد ضيايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *