مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 11، شماره 3-4

 1. تجارب حرفه‌اي شدن پرستاران در آغاز ورود به مرحله باليني پرستاري در ايران
  عليرضا نيكبخت نصرآبادي، زهره پارسايكتا، نسرين رسولزاده
 2. بررسي تأثير طب فشاري بر شدت درد ناشي از قاعدگي دردناك اوليه
  بيگم آقاميري، محسن ويژه، رباب لطيف نژاد، صدر نبوي
 3. بررسي ميزان به‌كارگيري و اثربخشي روش‌هاي كاهنده خستگي در بيماران مراجعه‌كننده به انجمن MS ايران
  شيوا سادات بصام‌پور، عليـرضا نيكبخت نصرآبادي، سقراط فقيه‌زاده، فاطمه منجذبي
 4. بررسي تأثير مشاوره قبل از ازدواج بر بهداشت جنسي زوجين
  مينو پاك‌گوهر، ماندانا ميرمحمدعلي‌ئي، محمود محمودي، فرناز فرنام
 5. بررسي مقايسه‌اي تأثير دو روش آرام‌سازي بنسون و پيش دارو بر روي تعداد تنفس و ضربان نبض در بيماران تحت آنژيوگرافي عروق كرونر
  نسرين حنيفي، فضل ا… احمدي، ربابه معماريان، محمد خاني
 6. بررسي سن شروع قاعدگي و ارتباط آن با شاخص توده بدني
  زهره خاكبازان، شيرين نيرومنش، عباس مهران، آرزو مجيدي‌آهي
 7. بررسي كيفيت خودمراقبتي در اعضاي بيمار خانواده‌هاي داراي هپاتيت B تك‌موردي و چندموردي
  سوسن سميعي، زهرا منجمد، عباس مهران، زهرا طاهري ازبرمي
 8. تأثير مشاوره بر ترك سيگار بيماران مبتلا به بيماري‌هاي مزمن انسدادي ريه
  مرضيه شبان، ثريا نجاتي، عباس مهران، جمال صيدي
 9. بررسي ارتباط اضطراب دانش‌‏آموزان دختر با نوع كنترل والديني
  رقيه كريمي، ترانه تقوي لاريجاني، عباس مهران، فرشته قلجايي
 10. بررسي تأثير آموزش پيشگيري از بيماري‌هاي مقاربتي در زوجين بر اساس مدل باور بهداشتي
  ماندانا ميرمحمدعلي‌ئي، مريم مدرس، عباس مهران، محجوبه اشتري ماهيني
 11. كاربرد نظريه‌هاي نوين مديريت در خدمات پرستاري
  حسين درگاهي