مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 13، شماره 2

 1. بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان تازه تشخيص داده شده
  فريبا تباري، معصومه ذاكري‌مقدم، ناصر بحراني، زهرا منجمد
 2. بررسي كيفيت زندگي كاري پرستاران بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  حسين درگاهي، ميترا قريب، مريم گودرزي
 3. تأثير آرام‌سازي بر ديسمنوره اوليه
  نسرين رسول‌زاده، جيران زبردست، ميترا ذوالفقاري، عباس مهران
 4. ميزان دريافت و رضايت از مراقبت‌هاي دوران بارداري
  سيده طاهره ميرمولايي، زهره خاكبازان، انوشيروان كاظم‌نژاد، مهناز آذري
 5. نگرش پرستاران نسبت به تحقيق و به‌كارگيري نتايج آن در فعاليت‌هاي باليني
  ندا مهرداد، مهوش صلصالي، انوشيروان كاظم‌نژاد
 6. تأثير آموزش روش‌هاي اضطراري پيشگيري از بارداري بر ميزان آگاهي و نوع نگرش كاركنان بهداشتي شاغل در مراكز بهداشتي درماني
  فاطمه رحيمي‌كيان، مهوش مشرفي، ماندانا ميرمحمدعلي‌ئي، عباس مهران، مهرنوش عامل ولي‌زاده
 7. مقايسه عوامل استرس‌زا در دانشجويان سال آخر پرستاري و مامايي دانشگاه‌هاي منتخب علوم پزشكي شهر تهران
  ترانه تقوي لاريجاني، فرهاد رمضاني‌بدر، علي‌رضا خاتوني، زهرا منجمد
 8. الگوي شيردهي در كودكان زير يك سال
  آذر حاتمي، زهرا طالبي‌توتي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *