مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 6، شماره 12

 1. بررسي مقايسه اي تأثير دو روش آموزش علائم و نشانه ها و عوامل خطرزاي افزايش فشار داخل جمجمه، در بيماران ضربه مغزي، بر حيطه شناختي، پرستاران شاغل در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1375
  فاطمه رسولي، پريوش حاج اميري، محمود محمودي، نسرين رسول زاده
 2. بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر، مراجعه كننده به درمانگاههاي قلب و عروق بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران و يكي از اعضاي خانواده آنان، نسبت به رژيم هاي درماني توصيه شده سال 1375
  زهرا منجمد، خديجه خسروي، غلامرضا بابائي، سيده فاطمه جلالي نيا
 3. هموسيستئين و بيماري قلبي- عروقي
  پروانه ياوري
 4. بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به سل ريوي از بيماران سل ريه و رابطه آن با بكارگيري رژيم درماني مسلولين شهر تهران در سال 1377
  پريوش حاج اميري، زهرا منجمد، فريبا تباري، ناصر بحراني
 5. خود آزاري يا صدمه به خود
  جميله مسيب مرادي
 6. بررسي تأثير مراقبت از خود در كاهش شدت عوارض پسوريازيس
  حسن ناوي پور، ربابه معماريان، مژده منصوري
 7. بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد بهورزان، مناطق منتخب جنوب شهر تهران و قم در زمينه پيشگيري از بيماري مالاريا
  مهين ميرصدرايي، نسرين باروق، محمود محمودي، پوران افشارزاده
 8. بر هم كنش مواد مغذي(گوگرد- مس- موليبدن) در بدن انسان
  غلامرضا وقاري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *