مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان « دوره 1، شماره 1

 1. اثرات تروفيكي واناديوم روي ياخته هاي بتاي موش هاي صحرايي ديابتي شده توسط STZ و مشاهده براي تسكين دراز مدت ديابت شيرين
  غلام عباس دهقان، محمد ستوده، غلامحسين رنجبر عمراني
 2. تهيه رده سلولي درون ريز RIN 1056a كپسوله شده، ترشح كننده هورمون نوروپپتيد به عنوان يك مدل از دستكاري ژنتيكي
  مهدي محمودي، محمد قطعي
 3. شيوع حاملگي هاي ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه كننده به مرا كز بهداشتي درماني شهر رفسنجان در سال 76-1375
  محمد الله توكلي، غلامرضا رفيعي، حميد بخشي، سيد مهدي موسوي، نعمت ا… شفيعي
 4. آثار استراديول و پروژسترون در صرع در مدل كيندلينگ شيميايي در موش صحرايي
  محمد خاكساري، محمد ابراهيم رضواني، سيد محمد علي سجادي، فاطمه حسن شاهي
 5. كراتوكونوس و بيماري هاي مادرزادي دژنراتيو قلبي
  مجيد محمدي، محمد رضا سليماني، حسين موحدان
 6. اثر قطع عصب سياتيك و فمورال بر پاسخ زخم ديابتي به روغن ماهي در موش صحرايي
  مهدي شريعتي، محمد خاكساري، دادا… شاهي مريدي
 7. اثر آلومينيوم اضافي رژيم غذايي بر روي انقباض آئورت جدا شده موش صحرايي
  صالح زاهدي اصل، منصور ملكوتي
 8. شيوع Caries Free در دانش آموزان 12 و 15 ساله شهر رفسنجان در سال 1377
  مصطفي صادقي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *