مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 18، شماره 3

 1. بررسي آزمايشگاهي اثر دفعات كاربرد اينسترومنت بر مقدار خروج دبري از فورامن آپيكال با روش دستي Step back و دو نوع سيستم چرخشي
  محمدحسن ضرابي، حميد جعفرزاده، مريم بيدار
 2. بررسي كلينيكي Carisol v و وسايل چرخشي در برداشت پوسيدگي در مولرهاي شيري
  زهرا بحرالعلومي، محسن داسدار، حسين فلاح‌زاده
 3. بررسي برخي خواص آلژينات Plastalgin و مقايسه آن با استاندارد
  عباس منزوي، قاسم امتي شبستري، سيما شهابي، فاطمه حاجلو
 4. بررسي آزمايشگاهي اثر عصاره‌هاي گياهي بومادران، بابونه، ريوند بر قارچ كانديداآلبيكانس و باكتري‌هاي شايع دهاني در سال 1383
  زهرا عطايي، حميد عبدالهي، سميه نادري پور، سيروس محمدي
 5. بررسي ميزان استحكام باند برشي دنتين باندينگ‌هاي سخت شده هنگام آلودگي به خون و بزاق
  اسماعيل ياسيني، الهام شيدوش
 6. درمان التهاب اطراف ايمپلنت با استفاده از ليزر و GBR: گزارش مورد
  منصور ريسمانچيان، رضا بيرنگ، احمد مقاره عابد
 7. بررسي تأثير وجود مايعات داخل كانال بر سيل آپيكال پركردگي داخل كانال توسط دو سيلر AH26 و Rosen
  محمد سعيد شيخ رضايي، محمود قاضي خوانساري، الهام سلطان پناه دربيدي، فرزاد دانش
 8. مقايسه دو سيستم چرخشي ريس و فلكس ماستر در حفظ آناتومي اوليه كانال در بلوك‌هاي رزيني با خميدگي شديد
  صديقه خدمت، مجيد وحدتي فر
 9. بررسي مقايسه‌اي ميزان و الگوي حلاليت سمان‌هاي گلاس‌آينومر كانونشنال و رزين تغيير يافته
  حسن تراب‌زاده، سميه باي
 10. بررسي تأثير چهار نوع ماده ظهور و ثبوت رايج ساخت ايران بر كيفيت تصوير راديوگرافيك دو نوع فيلم دنداني
  ماهرخ ايماني مقدم، امين حاجي علي افضلي، سعيد ابراهيم‌زاده
 11. بررسي استحكام باند برشي بين كامپوزيت هيبريد قديمي و كامپوزيت قابل جريان جديد با استفاده از باندينگ‌هاي مختلف
  محمدرضا مالكي‌پور، فرزانه شيراني، پروين ميرزا كوچكي، محمدعلي بيات
 12. بررسي ميزان سيلان چهار موم ايراني و Dental Modelling Wax Detry به روش استاندارد ADA
  سيما شهابي، سعيد نصوحيان، علي اكبر بينا
 13. بررسي ميزان يون‌هاي فلزي آزاد شده از دستگاههاي ثابت ارتودنسي در سلول‌هاي مخاط دهان
  فريبرز اميني، محمد رباني، عاطفه امجدي
 14. بررسي آلودگي باكتريايي چهار مادة پرمصرف در دندانپزشكي
  مريم قوام، مرضيه عليقلي
 15. مقايسه اثر دهان‌شويه ماتريكا با كلرهگزيدين 2/0% در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن
  مژگان پاك‌نژاد، طاهره‌السادات جعفرزاده، امير مهدي شاملو

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *