مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه اصول بهداشت رواني « دوره 9، شماره 33-34

 1. بررسي شيوع نشانه هاي افسردگي كودكان دبستاني 9 تا 11 ساله در تهران و رابطه آن با عملكرد خانواده
  عاطفه سلطاني فر، مهدي بينا
 2. مقايسة سلامت رواني مادران كودكان استثنايي با سلامت رواني مادران كودكان عادي
  محمد نريماني، حميد رضا آقا محمديان، سوران رجبي
 3. بررسي تاثير تماس پوستي مادر و نوزاد بردلبستگي مادران
  فرحناز نعمت بخش، معصومه كردي، علي صاحبي
 4. مقايسه اثر ريسپريدون و الانزاپين در اختلالات رفتاري آلزايمر: يك آزمايه باليني تصادفي دوسويه كور
  نغمه مخبر، محمودرضا آذرپژوه
 5. اعتبار يابي پرسش نامه ميزان اندازه گيري وسواس فكري- عملي پادوا بر روي دانشجويان سال اول دانشگاه شهيد چمران اهواز
  غلامرضا رجبي
 6. بررسي خصوصيات جمعيت شناختي بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در بيمارستان حجازي مشهد در سال هاي 1385-1384
  فاطمه بهداني، پريا حبراني، حميدرضا ارشدي
 7. بررسي بهداشت رواني دانشجويان در رابطه با عوامل تحصيلي
  سعيد فرح بخش، سيمين غلامرضايي، ايرج نيك پي
 8. مقايسه تأثير دو روش حل تعارض و آرام سازي بر كيفيت زندگي همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه همراه با اختلال افسردگي اساسي
  اكرم پرنده، مسعود سيرتي نير، مرتضي خاقاني زاده، علي اكبر كريمي زارچي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *