مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بهداشت ايران « دوره 2، شماره 4

  1. A STUDY ON THE PENICILLINE-RESISTANT STRAINS OF N. GONORRHOEAE ISOLATED FROM FEMALES
    T.Zirak –Zadeh, H.Delavarian, M.Beahavar, R.Yaminifar
  2. ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY IN NORTHERN IRAN
    B. Khademi, M. A. Hanjani
  3. A CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL COMPARISON ON THE CUTANEOUS LEISHMANIASIS IN THE CITY AND VILLAGES OF ISFAHAN
    Momtaz, Salimi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *