مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 9، شماره 4

 1. بررسي اثر زنجبيل بر روي الگوي الكتروفورتيك اجزاي پروتئيني سرم موش نر
  مهرداد مدرسي، منوچهر مصري پور، دينا ظهرابي
 2. تاثير روزه داري مادران در ماه رمضان بر شاخص هاي رشد شيرخواران آنها
  ابوالفضل خوشدل، سليمان خيري، الهام طاهري، امير قلي جعفري، مصطفي نجفي، جعفر نصيري، علي ضامن صالحي فرد، مسعود نيك فرجام، مهري يوسفي
 3. مقايسه اثر آرام بخشي ميدازولام و پروپوفول در بيماران مبتلا به نارسايي كليه
  احمد يراقي، پروين ساجدي، علي اكبر بيگي
 4. تاثير ماساژ درماني بر شدت درد زايمان در زنان نخست زا
  آمنه صفرزاده، ناهيد خداكرمي، ناهيد فتحي زاده، فرانك صفدري ده چشمه
 5. تاثير برنامه ورزشي طراحي شده بر ميزان استرس، اضطراب و افسردگي زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني
  مريم آقابراري، فضل اله احمدي، حميد آقا علي نژاد، عيسي محمدي، ابراهيم حاجي زاده
 6. مقايسه ميزان اثربخشي و عوارض دو روش جراحي با برش كلاسيك و برش كوتاه كف‌دستي در بيماران مبتلا به سندرم تونل‌كارپال
  ابوالقاسم زارع زاده، علي عندليب، تقي رمضانيان
 7. وضعيت ايمني نوزادان نسبت به سرخك در بدو تولد و 6 ماهگي در شهر ياسوج
  بهروز يزدان پناه، ميترا صفري، شهرزاد يزدان پناه، اصغر شريفي
 8. سهم مقياس نگرش هاي ناكارآمد و خرده مقياس هاي سلامت عمومي در پيش بيني و نسبت بخت ابتلا به افسردگي
  امرااله ابراهيمي، حميد طاهر نشاط دوست، مهرداد كلانتري، حسين مولوي، قربانعلي اسدالهي
 9. مطالعه چاقي و عوامل مرتبط به آن در دانشجويان مراكز دانشگاهي شهر بم 84-83
  لاله سليماني زاده، فرزانه سليماني زاده، مصطفي جوادي، سكينه ميري، منصور عرب، نوراله اكبري
 10. ارتبـاط كيفيت خـواب، كيفيت زندگي و بعضي فاكتورهاي خوني در بيماران تحت درمان با همودياليز نگهدارنده
  شهرام براز، عيسي محمدي، بهروز برومند
 11. تاثير خاطره گويي گروهي بر كيفيت زندگي سالمندان
  شهناز نعمتي دهكردي، بهمن دشت بزرگي، سيروس پاك سرشت، عبدالرحمن راسخ
 12. پيش بيني لارنگوسكوپي مشكل در بيماران تحت عمل جراحي سزارين
  محمدرضا صفوي، عظيم هنرمند
 13. بررسي علل مصرف نامنظم قرص آهن در خانم هاي باردار و شيرده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي، درماني شهر بروجن در سال 85-1384
  سعيد حميدي زاده، جعفر مقدسي، حسينعلي مهرعليان، اعظم علوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *