مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري « دوره 9، شماره 2

 1. مشاوره و ارزيابي در جايگزيني رحمي
  زهره بهجتي اردكاني، محمد مهدي آخوندي، فرهاد يغمايي، عليرضا ميلاني فر
 2. چون مهر فرزند؛ گفتاري در جايگزيني رحم از منظر فلسفه حقوق
  حسن جعفري‌تبار
 3. بررسي مادري جايگزين از منظر فايده‌انگاري عمل‌محور
  سروش دباغ
 4. مطلع ساختن فرزند حاصل از رحم جايگزين، خانواده و اطرافيان در مقايسه با فرزندخواندگي و ديگر روشهاي كمك باروري (ART)
  بهزاد قرباني، زهره بهجتي اردكاني
 5. رحم جايگزين: نگاهي بر جنبه‌هاي مختلف و چالش‌هاي آن
  حميد يوسفي، شهربانو قهاري
 6. رحم جايگزين: تأملي ساخت گرايانه بر پزشكي شدن مادري
  محمود قاضي طباطبايي، ابوعلي ودادهير
 7. مسئوليت مدني ناشي از رحم جايگزين
  حبيب اله رحيمي
 8. قراردادهاي رحم جايگزين (دايگي پيش از تولد) در حقوق ايران
  سيد مرتضي قاسم‌زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *