مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام « دوره 15، شماره 4

 1. طراحي و ساخت دستگاه محفاظ چشم راننده در مقابل نور بالا و نور پائين ماشين هاي بلند
  يونس نصري، علي محمد عباسي، كاميار آرمان
 2. سروگروپينگ باكتري هاي پاتوژن روده اي عامل اسهال ايزوله شده از كودكان و تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي آنها
  رسول يوسفي مشعوف، سيد علي اكبر مشتاقي
 3. بررسي شيوع سردرد تنشني و ميگرني در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايلام
  فرهاد مدارا، مرضيه رستم خاني
 4. مطالعه اثر اتانل بر بافت غدد بزاقي در موش بالغ
  سيدحسن علوي، حسن مفيدپور، محمد آهي
 5. بررسي تاثير وضعيت قرارگيري مادران نخست زا بر طول مراحل زايمان در بيمارستان شبيه خواني كاشان (1382)
  فاطمه عباس زاده
 6. بررسي رابطه سطح عزت نفس با ميزان بكارگيري روشهاي مقابله اي و برنامه خود مراقبتي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس (MS)تحت پوشش انجمن MS ايران در سال 1383
  حسين مدني، حسن ناوي پور، پرويز روزبياني
 7. ساخت و اعتبار يابي مقياس‌هاي سنجش عوامل رواني اجتماعي مؤثر بر فعاليت جسماني دختران دبيرستاني منطقه 10 شهر تهران
  اشرف پيراسته، عليرضا حيدر نيا، سقراط فقيه زاده
 8. بررسي تاثير راه رفتن در فاز فعال مرحله اول زايمان بر نوع زايمان در مادران نخست زا
  فاطمه آذركيش، مسعود رودباري، حامد ساراني، زهرا آتش پنجه، فريبا مير بلوچزهي، فريده براهوئي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *