مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 2، شماره 1-2-3

 1. مشخصات زيست شناسي كالبد انساني
  نعمت الله كيهاني
 2. التهاب پي بينايي و درمان آن
  محمد قلي شمس، عباس حريري
 3. فتق هاي بزرگ مغبني
  هاشم هنجن
 4. لوسمي حاد
  محمد قريب، محمد بهشتي
 5. درمان كوفت مغز
  ابراهيم چهرازي، غلامعلي عربشاهي
 6. پالوديسم در تهران
  ناصر انصاري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *