مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي « دوره 6، شماره 4

 1. خويشاوندي به كجا مي‌رود؟ شيوه‌هاي جديد توليدمثل، دانش معتبر و هم‌تباري‌‌ـ چند مورد پژوهشي از ايران
  ثريا شيباني
 2. آشنايي با لقاح طبيعي، لقاح خارج‌ رحمي و ضرورت استفاده از گامت جايگزين در درمان ناباروري
  محمدمهدي آخوندي، بهجتي اردكاني، سهيلا عارفي، هومن صدري اردكاني، محمود اعرابي، امير حسن زرناني، ليلي چمني تبريز، اميد شبستري
 3. نارسايي‌هاي قانون ايران درباره اهداي گامت و جنين با توجه به حقوق تطبيقي
  سيد حسين صفائي
 4. تأثير افزايش سن در باروري و باروري جايگزين
  زهره بهجتي اردكاني، محمدجلال عباسي شوازي، فاطمه شيدفر، فاطمه شيدفر، محمدمهدي آخوندي
 5. حقوق كودكان در اهداي گامت
  سيد طه مرقاتي
 6. محرمانگي در درمان ناباروري
  آزاده عبدالله زاده، عليرضا ميلاني‌فر، زهره بهجتي اردكاني
 7. احكام وضعي كودكان ناشي از اهداي گامت در رابطه با توارث
  خليل قبله‌اي خويي
 8. تجارب رواني ـ اجتماعي قابل مشاوره در زنان مواجه با مشكلات باروري
  بهزاد قرباني، بهجتي اردكاني، محمدمهدي آخوندي
 9. اخلاق زيستي و ART از ديدگاه اسلام (اهل سنت) و قوانين موجود در آلمان
  صفا الحسني
 10. اهداي گامت از منظر اخلاق اسلامي
  حميد شهرياري
 11. دلالت‌هاي عملي اصول اخلاق پزشكي در اهداي گامت و جنين
  كيارش آرامش
 12. بررسي حقوقي اهداي گامت و جنين
  محمد روشن
 13. تأثير انحلال نكاح در مرحله نهايي انتقال (ترانسفر) گامت يا جنين (خودي يا اهدايي)
  عليرضا ميلاني‌فر، محمدحسين شهبازي، بهجتي اردكاني، محمدمهدي آخوندي
 14. شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان ناباروري با استفاده از گامت و جنين
  سيدمرتضي قاسم زاده
 15. مجوز دادگاه، موضوع ماده 2 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور از نظر حقوقي
  عليرضا ميلاني‌فر، محمدحسين شهبازي، محمدمهدي آخوندي، بهجتي اردكاني
 16. مشاوره، ارزيابي سلامت و تطابق مشخصات اهدا ‌كننده و دريافت‌ كننده در درمان باروري جايگزين
  زهره بهجتي اردكاني، محمدمهدي آخوندي، عليرضا ميلاني‌فر، يونس مدبري، ليلي چمني، محسن معيني، بهزاد قرباني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *