مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران « دوره 18، شماره 2

 1. مقايسه كمي حساسيت NASBA-ELISA و RT-PCR-ELISA در اندازه گيري رونويس الحاقي ژن هاي BCR-ABL بيماران مبتلا به CML
  علي ناظمي، مجيد صادقي زاده، مهدي فروزنده مقدم، غلامرضا جوادي، مهرداد هاشمي
 2. بررسي غلظت هايDMSO بر بيان ژن گاماگلوبين در سلول هاي هيبريد Hu11
  علي محمد اصغريان، مهدي بنان، زهرا ديلمي، جلال قره سوران، ساغر قاسمي، فرخنده بهجتي، غلامرضا جوادي، كيميا كهريزي، حسين نجم آبادي
 3. تأثير تاموكسيفن بر ساختار هيستولوژيكي بيضه در رت هاي نر بالغ نژاد ويستار
  شهربانو عريان، كاظم پريور، معصومه اصل روستا
 4. بررسي اثر ضد دردي عصاره الكلي برگ گردو (Juglans regia) بر بي دردي القاء شده به وسيله مرفين با استفاده ازتست فرمالين
  مختار مختاري، مهرداد شريعتي، نسرين صادقي
 5. بررسي خواص ضدجهشي و ضدسرطاني ليمو شيرين Citrus Limon
  مليحه انتظاري، احمد مجد، فتح ا…فلاحيان، صديقه مهرابيان، مهرداد هاشمي
 6. بررسي تاثير مرباي رژيمي تهيه شده از سوربيتول برشاخص گلايسميك در بيماران ديابتي نوع II
  مريم رزاقي آذر، پيام فرح بخش فارسي، ايرج مهرنيا، ناصر ولايي، مسعود كيمياگر
 7. بررسي تاثير موسيقي بر عملكرد تمركز و توجه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي آزاد تهران
  مهدي كيهاني، مريم شريعت‌ پناهي
 8. بررسي ارزش تشخيصي كشت در رده هاي سلولي ومقايسه آن با تست الايزا در عفونت هاي سيتومگالوويروس در موارد سقط جنين
  محمدكريم رحيمي، محبوبه دولتي، امير عباس ارشدي، شهلا چايچيان، ليدا موسوي
 9. فراواني يافته هاي هيستوپاتولوژيك ضايعات كولوركتال Flat وDepressed در بيماران مراجعه كننده به بخش گوارش بيمارستان طالقاني در سال 1385
  محمدابراهيم قمرچهره، بابك نوري نير، حميد محقق شلماني، محمدرضا زالي
 10. بررسي ميزان اضطراب و همبستگي آن با برخي از مشخصه هاي فردي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد مراجعه كننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران در سال 85-1384
  شيوا صالحي، محبوبه صفوي، مرجان وفايي
 11. بررسي ارتباط شيوه زندگي و هموروئيد درمراجعه كنندگان به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي شهرتهران در سال1386
  شيرين حجازي، حميدعلوي مجد، زهرا نجفي عابدي
 12. ارزيابي رضايت از آينده حرفه اي در دانشجويان پزشكي
  فرشته شاه محمدي، فاطمه موسوي، بنفشه گلستان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *