مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » Acta Medica Iranica Journal « دوره 4، شماره 1

 1. Intra Pericardial Rupture of Liver Amebic Abscess
  S. Sarkissian
 2. La Neurologie et la Psychiatrie
  E. Tchehrazi
 3. Tabanidae ( Diptera ) of Iran, VII. Additional Records of Horseflies from Southeast Iran Notes on Tabanus Canipalpis Bigot
  Rosemarie Abbasian – Lintzen
 4. Philebotominae ( Diptera ) of Iran, I. A Preliminary List, Description of Species and their Distributional Data
  Ahmad Mesghali

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *