مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه گياهان دارويي « دوره 7، شماره 27

 1. مروري بر استخراج با آب فوق گرم و كاربرد آن در استحصال مواد موثره گياهان دارويي
  فرشته گل‌محمد، محمد حسن ايكاني، سهيلا شكراله‌زاده
 2. بررسي اثر ضداضطرابي عصاره‌هاي آبي و الكلي برگ گياه نوروزك (Salvia leriifolia Benth.) به روش ماز صليبي شكل (Elevated Plus Maze) در موش
  حسين حسين‌زاده، اقدس دانايي، سيده تكتم ضيايي
 3. مقايسه حداقل غلظت مهاري (MIC) برخي اسانس‌هاي گياهي بومي ايران بر رشد جدايه‌هاي كانديدا آلبيكنس مقاوم و حساس به داروهاي آزول
  فرزاد كتيرائي، سمانه عيدي، علي‌رضا باهنر، حسين زرين‌فر، علي‌رضا خسروي
 4. اثر اسانس آويشن شيرازي روي آسپرژيلوس فلاووس
  حسن گندمي نصرآبادي، علي ميثاقي، افشين آخوندزاده‌بستي، علي‌رضا خسروي، سعيد بكايي، آرش عباسي‌فر
 5. تاثير برگ گياه زيتون بر فشار خون‌هاي ملايم تا متوسط و مقاوم به درمان‌هاي معمول فشار خون
  مهدي صابري، داوود كاظمي صالح، وحيد بلوريان
 6. تغييرات ميزان اسانس و عملكرد گياه دارويي ريحان (.Ocimum basilicum L) تحت تاثير تراكم و كود نيتروژن
  محمودرضا دادوند سراب، حسنعلي نقدي بادي، محمد نصري، مريم مكي‌زاده، حشمت اميدي
 7. بررسي كشت جنين درون شيشه و تاثيرمحيط كشت و سطوح مختلف هورموني و ريز نمونه در كالزايي و ساقه‌زايي گياه باريجه
  راضيه سراباداني‌تفرشي، منصور اميدي، محمدرضا بي‌همتا، سعيد دوازده‌امامي
 8. اثر داخل معدي ميوه سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) بر روي ترشح اسيد در موش مدل pylorus-ligated
  افسانه الياسي، مهرنوش مندي‌پور، محمد كمالي‌نژاد
 9. بررسي اثر عصاره ساقه گياه ريواس .Rheum ribes L بر چربي خون در بيماران ديابتي نوع دوم مبتلا به چربي خون بالا – يك مطالعه باليني تصادفي دوسويه‌كور
  حسن فلاح‌حسيني، رامين حشمت، فريبا محسني، اميرحسين جمشيدي، سيدحميدرضا علوي، مريم اهوازي، باقر لاريجاني
 10. بررسي اثر تجويز خوراكي و درازمدت بخش هوايي كرفس كوهي بر يادگيري و حافظه موش صحرايي ديابتي شده
  مهرداد روغني، توراندخت بلوچ‌نژاد‌مجرد، مرجان رمضاني
 11. بررسي كيفيت ريشه‌هاي شيرين‌بيان جمع‌آوري شده از رويشگاه‌هاي مختلف ايران
  هما حاجي‌مهدي‌پور، يعقوب امن‌زاده، طاهره حسنلو، مريم شكرچي، زهرا عابدي، مرتضي پيرعلي‌همداني
 12. مطالعه اثر شربت عصاره برگ گياه سنا .Cassia angustifolia Vahl بر فعاليت كبد و كليه در موش صحرايي با استفاده از يافته‌هاي بيوشيميايي
  حسين رستگار، حميدرضا احمدي‌آشتياني، پريسا اميديان، سعيد بكايي، شمسعلي رضازاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *