مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » Acta Medica Iranica Journal « دوره XI، شماره 1-2

 1. VIRUS – LIKE NUCLEAR DEGENERATION IN MALIGNANT MELANOMA
  Marcus A. william C. Cooper
 2. Prevention by Cortisone of Histamine – induced Gastric Ulcer in Guineg Pig.
  B. Djahanguiri, M.A. Khoyi, Dj. Sadeghi
 3. The Measurement of Isodose Curves of a Cobalt Unit by a Photographic Technique
  W.H. Fry, A. Inst. E. Majoubi, A. Jalali
 4. PREGNANCY IN CARDIO-VASCULAR SURGERY
  D. Kazemi
 5. A Survey of Malignant Lymphoid Tumors Among Iranians
  K. Armin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *