مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » تحقيقات علوم رفتاري « دوره 5، شماره 1

 1. ويژگيهاي روان‌سنجي، ساختار عاملي، نقطه برش باليني، حساسيت و ويژگي پرسشنامه سلامت عمومي 28 سؤالي (GHQ-28) در بيماران ايراني مبتلا به اختلالات روانپزشكي
  امراله ابراهيمي، حسين مولوي، غفور موسوي، علي‌رضا برنامنش، محمد يعقوبي
 2. اختلال ملال قبل از قاعدگي، نشانگان قبل از قاعدگي و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهر كرمانشاه
  فائزه تاتاري، جلال شاكر، منير حسيني، منصور رضايي، مرضيه اميريان، فرهاد اميريان
 3. مقايسه شيوع افسردگي در مادران كودكان مبتلا به آسم و مادران كودكان مبتلا به ديابت نوع يك
  غلام‌رضا خيرآبادي، آزاده ملكيان، مهناز فخارزاده
 4. ابعاد مختلف كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا
  ويكتوريا عمراني‌فرد، حميد افشار، طيبه محرابي، قربانعلي اسداللهي
 5. پرخاشگري و ارتباط آن با ويژگيهاي جمعيت‌شناختي پرستاران بخش اطفال بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  مژگان كاراحمدي، نيره اسماعيلي دهقي
 6. تأثير آموزش روان‌شناختي بر كيفيت زندگي افراد مبتلا به سندرم روده تحريك پذير
  ايرج ملكي، حمزه حسيني، علي‌رضا خليليان، ترنگ تقوايي، فاطمه نيك‌صولت
 7. عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان اجرايي استان همدان
  محمدمهدي هزاوه‌اي، علي صمدي
 8. كيفيت عصب روان‌شناختي نقص توجه- بيش‌فعالي
  بدرالدين نجمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *