مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 20، شماره 1

 1. بررسي تغييرات چرخشي و بُعد عمودي صورت و فكين متعاقب استفاده از دستگاه فانكشنال Fa II در دختران با مال اكلوژن cl II
  طاهره حسين زاده نيك، امين سالم ميلاني، مريم حبيبي، محمدجواد خرازي فرد
 2. بررسي اثر كاربرد رنگهاي مختلف كامپوزيت سيال بر ريزنشت ترميم خلفي كامپوزيت رزين
  مريم خروشي، مريم نعيماوي
 3. بررسي مقايسه اي رنگ پذيري پروتئين p53 و آنتي ژن Ki67 در لكوپلاكياي هموژن و غيرهموژن
  فهيمه بقايي، شهرزاد ادهمي، شهلا كاكويي، محمدرضا زارعي
 4. مقايسه دقت تشخيصي و اعتبار دو تكنيك توموگرافي اسپيرال و سي تي اسكن اسپيرال در ارزيابي محل قرارگيري ايمپلنت در فك بالا
  شهريار شهاب، داريوش رفتاري، شهرام نامجوي نيك
 5. تأثير نوع ادهزيو و روشهاي متفاوت نوردهي بر ريزنشت و تطابق لبه اي ونيرهاي كامپوزيتي
  حوريه موسوي، نسرين سرابي، فاطمه ملك نژاد، طيبه شايان خواه، رضا شهرياري
 6. آناليز حرارتي يك مدل دقيق دندان پرمولر دوم پرشده با مواد ترميمي مختلف به روش اجزاي محدود
  علي محمدپور، سيدعبدالرضا گنجعليخان نسب، مريم السادات هاشمي پور
 7. بررسي اثر قرارگيري در ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از تصويرنگاري به روش تشديد مغناطيسي هسته برروي ميزان آزاد شدن جيوه از آمالگام هاي دنداني
  سيد محمدجواد مرتضوي، افسانه يزدي، كاظم خياباني، علي كاووسي، رضا وزيري نژاد، بدرالسادات به نژاد، سيمين مهديزاده
 8. بررسي موفقيت كلينيكي و راديوگرافيك MTA ايراني و خارجي در پالپوتومي مولرهاي شيري
  رزا حقگو، تكتم جلاير
 9. بررسى ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و شاهد در مورد ميزان كاربردي بودن و كيفيت آموزشي دروس علوم پايه(82-1384)
  قاسم انصاري، سارا حسيني نژاد
 10. بررسي برخي خواص فيزيكي لايه نرم آكروپارس و مولوپلاست B
  فريده گرامي پناه، فاطمه نامدار، ليلا صديق پور
 11. بارگذاري فوري در ايمپلنت هاي دنداني : مروري بر مقالات
  كاوه سيدان، علي حافظ قرآن، حسن سازگارا
 12. بررسي همبستگي اندازه هاي سرمي و بزاقي تومور ماركر c-erbB-2 در زنان مبتلا به سرطان سينه
  فرزانه آقاحسيني، ايرج ميرزايي ديزگاه، آسيه رحيمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *