مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني قزوين « دوره 12، شماره 3

 1. مقايسه ترشح و مقاومت به انسولين در بيماران سندرم كرونري حاد
  بهزاد كشاورز، امير ضيايي، امير جوادي، محمدرضا ساروخاني، محمدمهدي دايي
 2. ارزش شمارش گلبول هاي قرمز هسته دار خون بند ناف نوزادان در پيش گويي نياز به بستري
  سيد علي نقي كاظمي، ايرج صالح محمدزاده، نورالدين موسوي نسب، حميدرضا اميرمقدمي
 3. ارتباط ميزان هموگلوبين و هماتوكريت خون بند ناف نوزادان با روش زايمان
  معصومه همت يار، افسانه اختياري
 4. مقايسه تأثير زمان آمنيوتومي به دنبال آماده‌سازي سرويكس با كاتتر فولي بر روند زايمان
  فريده موحد، نغمه نوروزي
 5. تأثير آموزش بر ميزان آگاهي از نقش مكمل اسيد فوليك و مصرف آن در زنان باردار
  زينت صفدري، فاطمه قدسي
 6. شناسايي تغييرات روان شناختي تجربه شده در روابط جنسي زنان در دوره پس از زايمان
  آزاده زنوزي، نيلوفر ستارزاده، وحيد زمان زاده
 7. بررسي اثر تشعشع ميكروويو بر شنوايي خرگوش
  علي خوانين، پروين نجفي، علي اصغر پيله وريان، حسن اصيليان، مهدي اكبري، شيوا قدس
 8. ارتباط پرتوگيري شغلي با غلظت برخي عناصر كم مقدار خون در افراد پرتوكار
  علي ابراهيمي نيا، داريوش شهبازي گهرويي، عبدالرسول كارگر، علي فرزان
 9. شناسايي تركيب هاي معطر گياه دارويي آويشن دنايي كشت شده در قزوين
  احمد اكبري نيا، مهدي ميرزا
 10. اثرات ضد اضطرابي والپوتريات هاي مشتق از گياه سنبل الطيب در رت
  جلال صولتي، حسين ثناگوي مطلق
 11. نتايج ترميم جداشدگي شبكيه به روش اسكلرال باكلينگ در مركز آموزشي- درماني بوعلي سيناي قزوين
  محمد مزارعي
 12. شيوع سينوزيت فكي در بيماران بستري در بيمارستان قدس قزوين (خرداد 1384-1382)
  منصور خراساني، مسعود كاظمي، پرويز محموديان
 13. عوامل مؤثر در گرايش به مواد مخدر از ديدگاه دانش آموزان دبيرستاني كرمان 1384
  منظومه شمسي ميمندي، حسن ضياءالديني، عليرضا شريفي يزدي
 14. گزارش مورد مننژيت اشريشياكولي مقاوم به سفترياكسون، در يك بيمار ديابتي
  مينا آصف زاده، عباس علامي
 15. آلودگي به كريپتوسپوريديوم در كودكان مبتلا به اسهال مراجعه كننده به بيمارستان قدس قزوين (1382)
  سيد قاسم قريشي، رضا دليراني، محمدمهدي دانشي، شيوا لقايي، محسن باريك بين، حميرا صفاري زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *