مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران « دوره 5، شماره 3

 1. بررسي حجم و وزن شاخص مغز در جوانان مذكر 22 – 18 ساله شهر تهران سال 85
  اكرم ابوالحسن زاده، رضا ماستري فراهاني، شاهرخ فرزام پور، ارشيا آهي
 2. بررسي فراواني اختلالات محور 1 درسربازان فراري ارجاع شده به بيمارستان 506
  وحيد دنيوي، محمد رضا ابراهيمي
 3. بررسي تأثير لوودوپا بر تغيير پذيري ضربان قلب در بيماري پاركينسون
  ابوالفضل نجاران، حميد نورالهي مقدم، ميثم مرتاضيان، احمدرضا حاج فتحعلي، معصومه جمشيدي
 4. بررسي شيوع كمردرد در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاه زنان و زايمان بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج) د ر سال 1382
  محمدتقي حلي ساز، نفيسه كاشاني زاده، عليرضا شمس الديني، سيد مرتضي حسيني
 5. حوادث عروق مغزي ( CVA ) و مصرف داروهاي ضد بارداري خوراكي ( OCP ) به منظور پيشگيري از قاعدگي در بانوان روزه دار
  خديجه تهراني، نادر مركزي مقدم، مرجان معصومي، فاطمه تهراني، شاهين قره خاني
 6. بررسي تاثير سرو صداي محيط كار بر شنوايي افراد شاغل در كارگاه هاي كوچك شهر تهران
  ماشااله عقيلي نژاد، ايرج عليمحمدي، صابر محمدي، مجيد فلاحي
 7. بررسي فراواني نسبي تظاهرات پوستي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به بيمارستان سيناي همدان
  محمود فرشچيان، آمنه يزدانفر، مهدي فرشچيان، مرتضي فريدون نژاد
 8. اثر تزريق داخل صفاقي سولفات كبالت بر ارزيابي كمي انواع گلبول سفيد و آغاز فيبروز كبدي در رت
  فرشته مظفريان، احمد ذاكري فر، ناهيد جلال لو، پريچر پاسبخش، سيد امير علي مهبد
 9. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد نسبت به ديابت بارداري در مادران باردار مراجعه كننده به بيمارستان خانواده ارتش در سال 1385 -1384
  سيما قاسم زاده، مريم دادمنش، اقدس صفري، سميه ابراهيمي
 10. بررسي مشكلات تنفسي ناشي از گاز خردل در ساكنان روستاهاي استان كرمانشاه
  معصومه دادپي، لعيا قهاري
 11. مطالعه ميزان بقاي بيماران مبتلا به نقص ايمني اوليه مراجعه كننده به بيمارستان مركز طبي كودكان از سال 1358 تا 1385
  حبيبه مظفري، زهرا پورپاك، مصطفي معين
 12. بررسي شيوع عفونت ادراري در بيماران دريافت كننده پيوند در بيمارستان شهدا در يك دوره 11 ساله
  عصمت قانعي، عليرضا نصرالهي، پيام صفوي نائيني، مهسا متحدي
 13. مقايسه نتايج درماني بازسازي ليگامان صليبي قدامي ( ACL ) با استفاده از گرافت تاندون پاتلا و تاندونهاي همسترينگ د اخلي
  حسين فراهيني، مهدي زنگي، احسان اكبريان، مهدي مقتدايي
 14. بررسي اثر ناشتايي بر سطح پلاسمايي گلوكز رتهاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
  ناصر خدايي، محمد رضا پرويزي، غلامرضا پورحيدري، مهدي قرباني
 15. مقايسه تأثير دگزامتازون بر روي بيدردي بعد از عمل لامينكتومي در دو روش تزيق داخل وريدي قبل از عمل وروش
  محمد رضا رفيعي، محمد قرقره چي، عليرضا نادري، مهراب حجت
 16. بررسي مورفولوژيك گونه هاي گونژيلونما در راتوس هاي خوزستان و اهميت بهداشتي آنها
  محمد محسن همايوني، عشرت بيگم كيا، ايرج موبدي
 17. پيوند سلولهاي بنيادي به گوش داخلي موش صحرايي
  محمد فرهادي، شاهرخ فرزام پور، احسان فياض زاده
 18. پاكسازي زيستي آلايند ههاي نظامي: راه حلي براي آينده
  محمود ظهوري نيا، خدايار قربان، آرمن اسكندري
 19. بررسي پنج مورد پارگي كولوركتال بعد از انجام تنقيه با فشار بالاي آب شهري
  محمد رضا نيك شعار، بهزاد نعمتي هنر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *