مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » Acta Medica Iranica Journal « دوره XVII، شماره

 1. THE SPECTRUM OF RENALDISEASEIN IRAN A POST-MORTEM STUDY
  K. ARMIN, N. PISHVA, A. GHAFFAR-ADLY
 2. THE EFFECT OF PHENOXYBENZAMINE ON MYOCARDIAL CONTRACTILITY IN DOGS
  M. AMELI
 3. TUBAL HYDATIDIFORM MOLE: REPORT OF A CASE
  M. POUR-REZA
 4. Hepatite Cholestatique Induite par I’Administration Prolongee de I’Acide Nalidixique (Rapport d’un cas)
  M.A. RACHED-MOHASSEL, A.A. HANJANI, B. NIK-AKHTAR, CH. CHARIAT, M. TABIBI
 5. TESTICULAR FEMINIZATION
  A.A. PELASSEYED
 6. L’INTOXICATION ALIMENTAIER DU PAIN PAR ASPERGILLUS FLAVATOXINE, Hiver 1967, a Teheran
  M. TABIBI, A.A. SALEHIAN
 7. Incidence of colour blindness (colour defect) among Iranian primary school children
  M. SADIGHIAN, Z. ZARRABI
 8. Etude clinique et histophathologique de 45 cas de syndromes myeloproli feratifs
  parvine mirbod
 9. Anaesthetic and Surgical Management in Pheocheromocytoma Report of Seven Cases
  B.S. Oskoui, M.K. Oskoui
 10. Zur Behandlung des Harnlreitersteines mit der Zeissschen Schelinge
  F. Minovi
 11. Les virus associes aux affections respirstories aigues chez les enfants moins de 10 ans a Teheran
  KH. Farrohi, F. Mohammadzadeh-kiai
 12. Hypoplasie Der Zaehne
  Mansour Bina
 13. Fatal Intravascular Consumption Coagulopathy in Typhoid Fever
  H. Basty
 14. A Biochemical Study in Anemic Children in Iran
  Ghodsi Daneshbod
 15. Spontaneous Rupture of Middle third of the Esophagus
  MAJID BEHIRAVESH
 16. Synovial sarcoma of the tongue : Report of the case
  S. Ghodsi, A. M. Sadr, A. Moussavi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *