مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » Acta Medica Iranica Journal « دوره XX، شماره 3-4

 1. Hypereosinophilie Mit Leukamoider Reaktion
  A. Banihashemi, H. Mortazavi, I. dardashti
 2. The Pathogenesis Of Potts Parapledia and The Effect Of Surgical Intervention in its Course and Prognosis
  F. FAGHIHI SHIRAZI, A. NAVAB, J. LOTEI, M. MOTAMEDI
 3. Type B Hepatitis in Iran
  M. Tabarestani, J.H. Hoofnagle, A. Afkari
 4. Surgical treatment of chronic occlusive in peripheral arteries (Review of 100 cases)
  H. AHRARI
 5. SUPERNUMERARY NIPPLE : First case report in Iran
  B.V. Seyedi, A. Mohabat-Ayin
 6. The Concept of Orthodontic Treatment For The Adult
  A. Vojdani, H. Horgian
 7. L Arteriosclerose et le Diabete ( A Propos de 24 Operations)
  M. SAFAI
 8. Arthralgien bei einem Chondromyxoidfibrom mit seltsamer Lokalisation
  P.D. MOTTAHEDEH, J. TORABI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *