مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » Acta Medica Iranica Journal « دوره 23، شماره 3-4

 1. DEGENERESCENCE SPONGIEUSE FAMILIALE DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL
  F. Tirgari, Z. Madani
 2. GIANT CELL TUMOR OF THE VERTEBRA SIMULATING VERTEBRA PLANA
  B. Aalami-Harandi
 3. SODIUM DETERMINATION IN NAIL CLIPPINGS BY INSTRUMENTAL NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS FOR THE AGNOSIS OF CYSTIC FIBROSTS
  M. Sadre, Z. Abedinzadeh, M. Bahrami, A. OwIya, M. ziai
 4. EPIDEMIOLOGY OF MENTAL DISORDERS: ROUZBEH HOSPITAL AS A SOURCE OF INFORMATION
  M.M. Naraghi, A.A. Aleme
 5. THE PREVALENCE AND CLINICAL FEATURES OF DEPRESSION IN THE PRACTICE OF “INTERNAL MEDICINE”
  C. IZADI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *