مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي قم « دوره 2، شماره 4

 1. مزيت تكنيك MLPA براي تشخيص سريع حذف‌هاي ژني بتا- گلوبين نسبت به روش‌هاي تشخيصي قديمي (REAL-TIME, RFLP, Gap-PCR)
  راحله علي‌محمدي، مرضيه رئيسي، احمد ابراهيمي، صادق فلاح، سوده كيانفر، محبوبه مسعودي‌فر، سميه جمالي، صادق باباشاه، مرتضي كريمي‌پور، رضا مهديان، سيروس زينلي
 2. اثر اسانس روغني ساتورجا خوزستانيكا جمزاد نوع زراعي بر فعاليت و بيان ژن آنزيم گلوكوكيناز در كبد رت‌هاي ديابتي و نرمال (ارديبهشت 1386تا اسفند 1386)
  غلامرضا شهسواري، عبدالوهاب احساني زنوز، مسعود هوشمند، قاسم آهنگري، محسن فيروزرأي
 3. بررسي ارزش كشت خلط در محيط MODS در تشخيص سل ريوي
  زهره امين‌زاده، فاطمه فلاح، بنفشه منافيان، پروانه بقايي
 4. ارتباط بين قد، نمايه توده بدني اوليه و افزايش وزن دوران بارداري مادر با زايمان سخت در مراجعين به زايشگاه‌هاي دولتي شهر قم، سال 1385
  هدي احمري طهران، احمد كچويي، مرضيه رئيسي، تهمينه دادخواه تهراني، ناهيد مهران
 5. رابطه تماس مادر حامله با دود سيگار محيطي با شاخص‌هاي تن‌سنجي نوزاد هنگام تولد
  زهره سادات، فاطمه بازرگاني پور، زهرا صحت، مرتضي براتي
 6. پيامد‌هاي بهداشتي مرتبط با سوءرفتار همسر در زنان باردار مراجعه‌كننده به بيمارستان‌هاي شهر گچساران در سال 1386
  ماهرخ دولتيان، مريم قراچه، محبوبه احمدي، جمال شمس، حميد علوي مجد
 7. بررسي شاخص‌هاي بهداشت محيطي هتل‌ها و مهمان‌سراهاي شهر مقدس قم در سال 1385
  بابك فرزين‌نيا، محمد خزايي
 8. گزارش يك مورد همانژيوم كبدي بسيار بزرگ منجر به جراحي
  محمدرضا قدير، اميرحسين قانوني