مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 14، شماره 2

 1. بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي
  فاطمه شجاعي
 2. تأثير آموزش هم‌زمان مادران و دختران بر رفتارهاي پيشگيري‌كننده از استئوپروز دختران دبيرستاني
  فاطمه رحيمي‌كيان، مهوش مشرفي، پروانه ياوري، عباس مهران، مهناز ميرزايي روزبهاني، مهرنوش عامل ولي‌زاده
 3. تأثير طب فشاري بر ميزان اضطراب و علايم حياتي بيماران قبل از اعمال جراحي شكم
  شيوا سادات بصام‌پور، عليرضا نيكبخت نصرآبادي، عباس مهران، زهرا پور اسماعيل، سينا وليئي
 4. اثر جويدن آدامس در پيشگيري از ايلئوس پس از سزارين
  فريده اخلاقي، منيره پورجواد، عطيه منصوري، فاطمه تارا، محمد واحديان
 5. رفتارهاي پيشگيرانه از بيماري‌هاي قلبي و ارتباط آن با ميزان آگاهي از عوامل خطر
  معصومه ايماني‌پور، شيوا سادات بصام‌پور، حميدرضا حقاني
 6. كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي
  معصومه رامبد، فروغ رفيعي، فاطمه حسيني
 7. تأثير پي‌گيري تلفني توسط پرستار (تله نرسينگ) بر ميزان تبعيت از رژيم غذايي ديابتي در مبتلايان به ديابت نوع دوم
  معصومه ذاكري‌مقدم، شيوا سادات بصام‌پور، اسدالله رجب، سقراط فقيه‌زاده، مريم نثاري
 8. عوامل مؤثر بر قطع استفاده از IUD
  گيتي ابراهيم طاهري، گيتي خوشه مهري، محسن صفاري، سميه مسلميان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *