مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 19، شماره 1

 1. شيوع افزايش حجم لثه و ريسك فاكتورهاي آن در بيماران پيوند كليه دريافت كننده داروهاي ايمونوساپرسيو
  علي غفاري مقدم، رضا پورعباس، جمس انويه تكيه
 2. بررسي شيوع و پيامدهاي همسرآزاري در زنان باردار مراجعه كننده به بخش زايمان بيمارستان هاي شهر سنندج در سال 1385
  فرنگيس خسروي، ليلا هاشمي نسب، محمد عبدالهي
 3. آيا جراحي سندرم تونل كارپ در قدرت دست تاثير مي گذارد؟
  احمدرضا افشار، اردشير اعتمادي، فردين ميرزاطلوعي
 4. آيا مشكل بودن انجام بي حسي نخاعي قابل پيش بيني است؟
  ميرموسوي آقداشي، رحمان عباسي وش، ابراهيم حسني، محمدعلي آقاخانلو
 5. درگيري پريكارد در بيماران مبتلا به سل ريوي
  حسين فرشيدي، شهرام زارع، پريوش داووديان
 6. بررسي اثرات سيپروفلوكسازين بركيفيت اسپرم هاي استخراج شده از ناحيه دم اپيديديم و بروز آپوپتوزيس
  آرش خاكي، تهمينه پيروي
 7. بررسي علل به تعويق افتادن اعمال جراحي انتخابي در بيمارستان امام خميني(ره) اروميه در سال هاي84-1382
  حيدر نوروزي نيا، فرهاد هشمتي، عليرضا ماهوري، نگين قنادي
 8. مطالعه فراواني انواع شكستگي هاي مياني صورت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اروميه: طي يك دوره ده ساله (84-1375)
  حسن لطيفي
 9. مقايسه تست هاي تشخيصي الاستاز 1 مدفوعي و تريپسين مدفوع در بيماران فيبروز كيستيك با گروه شاهد
  محمدتقي حقي آشتياني، نيلوفر ربيعي، فاطمه فرهمند، فاطمه محجوب، مهري نجفي
 10. بررسي تاثير دوزهاي متناوب و روزانه آهن تكميلي بر شاخصهاي آزمايشگاهي آهن و عنصر روي در سرم زنان باردار
  مجيد منافي، محمدحسن خادم انصاري، مسعود كيمياگر
 11. تجربه ده ساله در درمان جراحي آشالازي مري
  محسن سكوتي، وحيد منتظري
 12. بررسي ميزان موفقيت در جاگذاري 180 پيچ پديكولار بكاررفته در شكستگي هاي ناپايدار ستون فقرات توراكولومبار با استفاده از راديوگرافي ساده در حين عمل جراحي
  جواد آقازاده
 13. فقدان مادرزادي پوست
  غلامعلي محدث، حسين عاملي
 14. گزارش يك مورد قطع كامل بازو و پيوند مجدد آن
  علي انشائي، احمدرضا افشار، فردين ميرزاطلوعي
 15. گزارش يك مورد كودك مبتلا به لوپوس اريتماتوديسكوئيد
  مهدي اميرنيا، عفت خدائياني، حيدرعلي اسماعيلي، شهلا بابائي نژاد
 16. گزارش يك مورد نارسايي حاد كليه به دنبال مصرف كاپتوپريل در يك كودك مبتلا به سندرم بارتر
  سيد ابوالحسن سيدزاده، حسين عمادممتاز، مجيد ملكي