مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهشي حكيم « دوره 11، شماره 3

 1. اثر ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر كاربرد پژوهش‌هاي علوم پزشكي
  سحرناز نجات، بهاره يزدي‌زاده، ژاله غلامي، مهناز آشورخاني، سيما نجات، كتايون ملكي، سيدرضا مجدزاده
 2. درمان اعتياد توسط عطاري‌ها در شهر تهران
  آفرين رحيمي‌موقر، گـل‌آرا خسـتو، منير فكري، شاهين آخوندزاده
 3. تحول در روش‌هاي درماني كيست هيداتيد كبد
  فرزانه گلفام، پريسا گلفام، عليرضا خلج، سيدسعيد سيدمرتاض، حميدرضا طاهري، مريم اميني
 4. تحليل تأثير دماي هوا بر مرگ‌و‌مير شهر تهران
  منوچهر فرج‌زاده، محمد دارند
 5. ارزيابي ميزان محروميت از خواب و خستگي در دستياران جراحي عمومي: آيا كاهش ساعات كاري دستياران ضرورت دارد؟
  احمدرضا سروش، احسان حامدي‌سرشت، سهيلا دبيران
 6. مرگ‌و‌مير ناشي از حوادث ترافيكي ايران از سال 1376 تا 1385
  محمدرضا زارعي، وفا رحيمي‌موقر، سهيل سعادت، فرزاد پناهي، رضا دهقان‌پور، ابوالفضل سميعي، مژگان كاربخش
 7. رابطه‌ي بين ويژگي‌هاي شخصيتي و رفتار رانندگي در شهر شيراز (1384)
  حسن حق‌شناس، ماريه حسيني، معصومه جمشيدي، حميدرضا عزيزي
 8. فراواني نسبي افكار خودكشي در دانشجويان دانشگاه‌هاي اصفهان (سال 1384)
  سيدغفور موسوي، آزاده ملكيان، نجمه كيخايي، فرشته كيخايي، معصومه محمودي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *