مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز « دوره 6، شماره 55

 1. بررسي فراواني جهش در اگزون 2 ژن BRCA1 در بيماران مبتلا به سرطان سينه و بستگان سالم آنان در اهواز
  حميد گله داري، علي محمد فروغ مند، ايران رشيدي گلرويه، بهناز اندشتي، علي فرخي، غلامرضا فاضلي، حسين نظاري، عبدالرحمن راسخ
 2. بررسي جهش هاي ژن شايع بتا گلوبين در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در استان خوزستان به روش RDB
  جواد محمدي اصل، عليرضا سمرباف زاده، منوچهر مكوندي، خدامرادزنديان، محمد پدرام
 3. اثر ويتامين Eدر پيشگيري از آثار نامطلوب كادميوم كلرايد در كبد وكليه موش صحرائي
  معصومه احمدي زاده، عبدالرحمن باغپا
 4. مقايسه تأثير هشت هفته تمرينات زير بيشينه شنا و دويدن بر ميزان تري گليسريد، كلسترول،HDL-C و LDL-c دانش آموزان پسر مبتلا به چاقي مقطع متوسطه شهرستان بروجن
  عبدالامير سياري، سيد جمال حسيني، عيدي عليجاني، محمدحسن فردوسي
 5. نفريت لوپوسي در كودكان: مطالعه كلينكوپاتولوژي 20 مورد در اهواز
  علي احمدزاده، علي درخشان، آذر احمدزاده
 6. مقايسه سلامت رواني پرستاران زن نوبت كار مختلف
  شهلا نظرپور، مهناز مهرابي‎زاده هنرمند، صلاح‎الدين عنايتي
 7. بررسي اپيدميولوژيك دندانهاي آسيب ديده قدامي و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 11-7 ساله شهر هويزه در سال 1382
  ليلا بصير، ماشاءالله خانه مسجدي، احمد ساكي
 8. رابطه مراحل رشد رواني- اجتماعي اريكسون با سلامت رواني در سالمندان استان خوزستان
  فاطمه كيانپور قهفرخي، جمال حقيقي
 9. بررسي مشكلات رواني در بيماران با درد ناحيه تحتاني كمر
  ناهيد خواجه موگهي، قاسم احمدي
 10. ارزيابي خطر نشت گاز كلر در ايستگاههاي كلرزني سيستم آب آشاميدني شهر تهران با روش تجزيه تحليل درخت خطا
  جواد عدل، ايرج محمد فام، زينب السادات نظام الديني
 11. بررسي اثر –N استيل سيستئين در جلوگيري از نفروپاتي مواد حاجب در بيماران پُرخطر
  حشمت اله شهبازيان، حيات ممبيني، عليرضا خردمند، فرزاد استاديان، مسعود سيديان
 12. بررسي تنوع آناتوميكي ديواره استخواني سينوسهاي پارانازال با استفاده از سي تي اسكن :گزارش 279 مورد بيمار
  سهيلا نيك اخلاق، نادر صاكي، مرتضي طهماسبي، حسين جوهري
 13. كاهش شنوائي در بيماران با اسكلروز متعدد : مطالعه باليني ، الكتروفيزيولوژيكي و راديولوژيكي
  نادر صاكي، سهيلا نيك اخلاق، امير فصيحي
 14. فراواني آنتي ژنهاي HLA كلاس يك در اهداكنندگان عضو در افراد بومي خوزستان
  محمد علي عصاره زادگان، سيد جلال امام
 15. بررسي اثر كاپتوپريل در بهبود عملكرد قلب چپ در بيماران مبتلا به بتا تالاسمي ماژوردربيمارستان حضرت علي اصغر(ع)زاهدان درسال 82 -81
  نور محمد نوري، پيمان عشقي
 16. گزارش 11 مورد مبتلا به استزيونوروبلاستوما
  محمد نعيمي، مهدي بخشايي، حبيب‌ا… اسماعيلي، نرگس رزم آرا

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *