مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان « دوره 7، شماره 3

 1. اثرات ميدان‌هاي مغناطيسي ثابت بر ترشح هورمون‌هاي تستوسترون، LH و FSH در موش صحرايي نر
  اكرم آهنگرپور، هادي فتحي مقدم، محمدجواد طهماسبي بيرگاني، حاجيه شهبازيان، محمد بدوي
 2. بررسي وضعيت فشارخون و ارتباط آن با چاقي و چاقي مركزي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال1386
  زينت سالم، محسن رضائيان
 3. اثرات ضد دردي و ضدالتهابي عصاره آبي – الكلي گياه بيلهر (Dorema aucheri) با استفاده از تست فرمالين و مدل كاراژينان در موش صحرايي نر
  مختار مختاري، مهرداد شريعتي، حكيمه نيكنام
 4. مقايسه روند پيشرفت زايمان در زنان امروزي با منحني فريدمن
  ابوالفضل محمدبيگي، سيد حميدرضا طباطبايي، نرگس محمد صالحي، مريم رئوفي
 5. ارزيابي تداخل اثر تزريق نالتروكسان در ناحيه خلفي هيپوكمپ بر اثرات كورتيكوسترون بر روند تثبيت و به خاطرآوري حافظه در مدل يادگيري احترازي غيرفعال در موش صحرايي
  عباسعلي وفايي، علي رشيدي پور
 6. مقايسه خصوصيات مذهبي و خانوادگي معتادان درحال ترك در مركزبازپروري مهيار اصفهان با گروه شاهد
  صديقه خدابنده، مرضيه لري پور، حكيمه حسين رضايي
 7. مقايسه تأثير ليزر كم‌توان و التراسوند در درمان تاندونيت عضلات روتاتور كاف شانه
  دادالله شاهي مريدي، رضا وزيري نژاد، منصور اقبالي
 8. گزارش يك مورد سندرم مارفان همراه با دفورميتي‌هاي شديد اسكلتي با توارث اتوزوم مغلوب
  نعيمه طيبي، مهسا تشكر