مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » قصر باران، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل « دوره 1، شماره 1

 1. بررسي تاثير شكل ختم تراش لبه هاي حفرات كلاس V بر ريزنشت ترميمهاي كامپازيت
  حميده عامري، مرجانه قوام نصيري، مهشيد باقري
 2. بررسي راديوگرافيك شيوع دندانهاي نهفته در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي بابل (85-83)
  سينا حقاني فر، پريا امام وردي زاده
 3. بررسي مقايسه اي سايش سه جسمي كامپازيت هاي Z250 ، Heliomolar و Opallis
  همايون علاقه مند، عبدالحميد آل هوز ،محمد معصومي
 4. بررسي مقايسه اي ميزان سختي يك كامپازيت دنداني پليمريزه شده با دستگاههاي لايت كيور LED و هالوژن
  هنگامه صفرچراتي، همايون علاقه مند
 5. بررسي ميزان فعاليت آنزيم اسپارتات آمينوترانسفراز در بزاق بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن قبل و پس از درمان
  محمود خسروي، محمد حاجي امجد، دردي قوجق
 6. بررسي نواحي شكستگي هاي فك تحتاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي بوعلي سينا، شفا و نيمه شعبان ساري از آبان ماه 1384 تا تيرماه 1385
  كامران نصرتي، سيف اله بابايي، سيدجعفر اشرفي مشك آبادي
 7. ميزان فلورايد موجود در آبميوه هاي تجاري مصرفي در كودكان مهدكودك هاي شهر بابل در سال 1384
  نيلگون پاسدار، محمدجواد چايچي، سميه كرباسيون
 8. اثر روشهاي مختلف آماده سازي سطحي در موارد بازسازي ترميمهاي هيبريد يونومر و كامپومر بر استحكام باند برشي
  ميترا طبري، هنگامه صفرچراتي، وحيد سلطان كريمي، علي بيژني، مريم شجاعي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *