مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران « دوره 12، شماره 1

 1. بررسي موارد هيستروسكوپي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رسول اكرم (85-1375)
  منصوره وحدت، مريم آقايي، امين ستاره دان
 2. مقايسه خشنودي زناشويي در زنان بارور و نابارور مراجعه كننده به مراكز دولتي شهر مشهد (86-85)
  الهام جنيدي، شهلا نوراني سعدالدين، نغمه مخبر، محمد تقي شاكري
 3. فاكتورهاي موثر بر روش ختم بارداري
  ابوالفضل محمد بيگي، نرگس محمد صالحي
 4. ترميم فيستولهاي وسيع و مشكل مثانه به واژن با استفاده از قطعه ايلئـوم يا ايلئوسكوم جهت افزايش حجم مثانه
  رضا مهدوي، داود عرب، فاطمه توسلي، محمد هادي شكيبي، ميثم مهدوي
 5. سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان جوان شهر كاشان
  زهرا سپهرمنش
 6. تاثير روش زور زدن در مرحله دوم زايمان برصدمات پرينه
  راحله عسلي، مهين تفضلي، زهرا عابديان، حبيب ا… اسماعيلي
 7. مقايسه دريافت انرژي و مواد مغذي در زنان باردار ساكن شهر سبزوار با مقادير دريافت استاندارد (DRI)
  اكرم كوشكي، محمد علي يعقوبي فر، فاطمه رهنما رهسپار
 8. بررسي شيوع و عوارض زايمانهاي چند قلو در بيمارستان زنان ام البنين (س) مشهد
  عبدالكريم حامدي، منيره پور جواد، سلمه دادگر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *