مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه اصول بهداشت رواني « دوره 11، شماره 41

 1. مطالعه ي مورد-شاهدي سبك‌هاي دفاعي و اضطراب حالت-صفت در دانشجويان مبتلا به اختلال اضطراب منتشر
  احمدرضا محمدپور يزدي، بهروز بيرشك، لادن فتي، محمود دژكام
 2. باورهاي فراشناختي و سلامت عمومي در دانشجويان
  احمد عاشوري، يعقوب وكيلي، سارا بن سعيد، زهرا نوعي
 3. كارآيي آزمونهاي فهرست واژگان و تصاوير ديداري در مقايسه با مصاحبه ي باليني در تشخيص اختلالات شخصيت
  حسين قمري گيوي، پرويز مولوي، حسين محمدنيا، پروانه ديلمي، روح ا… عرب
 4. تاثير آموزش«برنامه ي تربيت سازنده» به مادران بر مشكلات رفتاري كودكان مبتلا به اختلال بيش ‌فعالي كم‌توجهي
  فاطمه محرري، زهرا شهريور، مهدي‌تهراني‌دوست
 5. معيارهاي فيزيكي انتخاب همسر در دانشجويان دانشگاه هاي تهران
  راضيه نصيرزاده، كاظم رسول زاده طباطبايي
 6. مطالعه ي مورد-شاهدي اضطراب و افسردگي در والدين كودكان مبتلا به اختلالات اضطرابي
  عاطفه سلطاني فر، امير رضايي ارداني، سيدمرتضي جعفرزاده فدكي، آزاده سلطاني فر
 7. تاثير برنامه ي آموزش بهداشت بر افسردگي بيماران بعد از جراحي باي پاس عروق كرونر
  ليلا سبزمكان، سيد محمدمهدي هزاوه­ئي، اكبر حسن زاده، كتايون ربيعي
 8. بررسي ارتباط اضطراب با فيسور آنال
  محمدعلي رئيس السادات، حميدرضا ارشدي، مريم جوانبخت، بنت الهدي جاوداني عرفاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *