مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله اپيدميولوژي ايران « دوره 4، شماره 3-4

 1. شيوع عفونت مزمن هپاتيت B در ايران: مطالعه مروري
  جلال پورالعجل، رضا مجدزاده
 2. خودكارآمدي، منافع و موانع درك شده نسبت به فعاليت فيزيكي منظم در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
  تيمور آقاملايي، صديقه سادات طوافيان، لاله حسني
 3. روند گسترش كانون‌هاي پرخطر ليشمانيوز پوستي در شهر كرمان طي سال‌هاي 81 تا 84 و بررسي عوامل زيست‌محيطي موثر بر آنها با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
  علي ميرزا زاده، بهزاد حجاري‌زاده، بيتا مسگرپور، آسيه گلعذار، كوروش هلاكويي نائيني
 4. اختلالات تنفسي كارگران داراي مواجهه شغلي با مواد خام مورد استفاده در توليد سراميك
  مسعود نقاب، جعفر حسن زاده
 5. تغييرات اپيدميولوژيك انفاركتوس قلبي طي سال‌هاي 1381تا 1385 در بيرجند
  طوبي كاظمي، غلامرضا شريف‌زاده، فاطمه حسينايي
 6. سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشايي به روش آگلوتيناسيون مستقيم(DAT) در شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالي در سال 1386
  وحيد ترابي، مهدي محبعلي، غلامحسين ادريسيان، حسين كشاورز، مسعود مهاجري، هما حجاران، بهناز‌ آخوندي، علي اكبر صنعتي، ذبيح الله زارعي، افشين دلشاد
 7. محاسبه بار ناشي از سوانح و حوادث ترافيكي در استان خراسان جنوبي 1384
  سيد محمد تقي آيت اللهي، جعفر حسن زاده، عباسعلي رمضاني
 8. بررسي اپيدميولوژيك اقدام‌كنندگان به خودكشي ارجاع شده به بيمارستان‌هاي تابع دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي از سال 1384 الي 1386
  محمد رفيعي، اكرم سيفي
 9. مقايسه اثرآموزش پيشگيري از آلودگي به ويروس ايدز توسط گروه همسالان پزشك و توزيع پمفلت برآگاهي دانش آموزان دختر دبيرستاني كرمانشاه
  علي عزيزي، فرهاد اميريان، مرضيه اميريان
 10. نسبت تري‌گليسريد به كلسترول ليپوپروتئين با چگالي بالا (TG/HDL-C) يك عامل ليپيدي پيش‌بيني‌كننده بيماري عروق كرونري قلب در كنار كلسترول تام در جمعيت مردان ايراني
  داود خليلي، فرزاد حدائق، مريم توحيدي، اصغر قاسمي، فرهاد شيخ الاسلامي، فريدون عزيزي
 11. ميزان شيوع و علل آسيب‌هاي ناشي از وسايل نوك تيز و برنده و عملكرد كاركنان مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در سال 1386
  فاطمه رخشاني، محمدتقي حيدري، سميه براتي بني
 12. شيوع آسم برونشيال در جامعه 64-15 سال استان كردستان در سال 1386
  سمراد محرابي، عليرضا دلاوري، قباد مرادي، ابراهيم قادري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *