مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » كومش، مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان « دوره 10، شماره 2

 1. بررسي ديدگاه دانشجويان دانشكده پرستاري و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان درخصوص ويژگي‌هاي يك استاد خوب دانشگاهي
  راهب قرباني، سعيد حاجي‌آقا‌جاني، معصومه حيدري‌فر، فاطمه انداده، مرضيه شمس‌آبادي
 2. نقش گيرنده‌هاي GABAA در ايجاد دوره “تضعيف پس از تشنج” در مدل كيندلينگ موش صحرايي
  جواد ميرنجفي‌زاده، وحيد شيباني، محمد‌رضا پاليزوان، مهدي صادق، طاهره زينلي
 3. بررسي اپيدميولوژيك حوادث حين كار در شهرستان سمنان (سال 85-81)
  علي اصغر قدس، فاطمه الحاني، منيره انوشه، مهدي كاهويي
 4. دز عمقي اندام‌هاي بحراني فانتوم معادل بافت بر اساس دز سطحي حاصل از سيستم جذب سنجي دو گانه اشعه X با دسته پرتو قلمي با استفاده از دزيمتري ترمولومينسانس
  علي‌اكبر شرفي، مني‍‍ژه مختاري‌ديزجي، نرگس مخلصيان، باقر لاريجاني، انوشيروان كاظم‌نژاد
 5. بررسي سبك‌هاي مقابله‌اي در بيماران همودياليزي
  رضا باقريان‌سرارودي، غلامحسين احمدزاده، عماد يزداني
 6. آسيب عملكرد لوله هاي كليوي در بيماران مبتلا به بتا تالاسمي ماژور
  مژگان مظاهري
 7. ‌بررسي ‌فراواني ‌ ‌موارد ‌گزارش‌شده ‌تب ‌مالت ‌به ‌مركز ‌بهداشت ‌استان ‌از ‌مراكز ‌بهداشتي ‌و ‌درماني ‌خصوصي ‌و ‌دولتي ‌شهرستان ‌سمنان ‌در ‌سال ‌1385
  شهين ‌كمال، ‌سيد مهدي ‌سادات‌‌هاشمي، ‌محمد ‌نساجي، ‌اسماعيل ‌مشيري، ‌رضا شهرياري، ‌اكبر ‌عزيزي
 8. بررسي اثر سايمتيدين در كنترل دردهاي بعد از عمل جراحي
  محمد فروزش‌فرد، حسين ميلادي‌گرجي، راهب قرباني، آنوش شفيعي، منيژه يزدان‌مهر
 9. بررسي ارتباط بين چين نرمه گوش و حوادث عروق مغزي
  فرهاد ملك، مجتبي ملك، جعفر علاوي‌طوسي، محمدرضا تمدن، مهرداد زحمتكش، ليلا ارژنگ‌نيا
 10. اثر حفاظتي تجويز دراز مدت سيلي‌مارين بر ميزان گلوكز و ليپيدهاي خون و استرس اكسيداتيو در موش صحرايي ديابتي
  توراندخت بلوچ‌نژاد مجرد، مهرداد روغني، همايون همايونفر، زينب خواست‌خدايي
 11. گزارش يك مورد تومور كارسينوئيد اوليه پستان
  ستاره سلطاني، محمد فرانوش

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *